Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «EuroGEOSS Showcases: Applications Powered by Europe-E-SHAPE» (κωδ. έργου 200/919).

 

Σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «EuroGEOSS Showcases: Applications Powered by Europe-E-SHAPE» (κωδ. έργου 200/919) με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ακαδημαϊκό κ. Χρ. Ζερεφό, ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών η ανάθεση του έργου στον υποψήφιο συνεργάτη κ. Σταύρο Σολωμό.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων μέχρι και την 24η Ιουλίου 2020.

Επισυνάπτεται το επίσημο κείμενο της ανακοίνωσης.

 

 Ημερομηνία: 
17/07/2020
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις