Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο: «Αξιολόγηση και έλεγχος πιστότητας των περιοχικών κλιματικών μοντέλων»

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

«Αξιολόγηση και έλεγχος πιστότητας των περιοχικών κλιματικών μοντέλων» 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 19-11-2020 310 Πράξης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Εθνικό δίκτυο Έρευνας για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της» (κωδικός έργου 200/937) που χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Χρήστο Ζερεφό, Ακαδημαϊκό, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:  

Μία (1) θέση Συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο. 

Όροι συνεργασίας

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την Ακαδημία Αθηνών/Ε.Λ.Κ.Ε. θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό κόστος 8.000 ευρώ μικτά και περιλαμβάνει την αμοιβή του Συνεργάτη και όλες τις πιθανές νόμιμες κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ εργοδότη καθώς και τον αναλογούντα στις περιπτώσεις αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας φόρο. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 1/1/2021 έως 31/3/2021 (3 μήνες).  

Αντικείμενο απασχόλησης:  

Το αντικείμενο της απασχόλησης αφορά την αξιολόγηση  και  τον έλεγχο πιστότητας των περιοχικών κλιματικών  μοντέλων 

Απαραίτητα προσόντα

  1. Πτυχίο Φυσικής
  2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Φυσική Περιβάλλοντος
  3. Διδακτορικό δίπλωμα στην Ανάπτυξη Ατμοσφαιρικών Μοντέλων
  4. Υπερδεκαετής ερευνητική εμπειρία στη μελέτη των μεταβολών κλιματικών παραμέτρων 

Επιθυμητά προσόντα 

  1. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε ερευνητικά έργα συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
  2. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  3. Γνώση H/Y και προγραμματισμού (office, FORTRAN) 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα τεκμηριώνονται τα ανωτέρω προσόντα καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα βοηθήσει την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά τους.  

 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως.

 

 Αρχεία: 
ΑρχείοΜέγεθοςΗμερομηνία
PDF icon Το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως293.66 KB07/12/2020


Ημερομηνία: 
07/12/2020
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις