Ανακοίνωση προκήρυξης για την πλήρωση θέσης ερευνητού Γ' βαθμίδος του Κέντρου Eρευνών Αστρονομίας και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 

H Ακαδημία Αθηνών ανακοινώνει ότι με την υπ’αριθμ. 122376/Ζ2 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.2389/06.10.2021, τ.Γ'

 

προκηρύσσεται

 

Η πλήρωση μίας (1) θέσης ερευνητού Γ' βαθμίδος του Κέντρου Eρευνών Αστρονομίας και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών ως εξής:

  • Μία (1) θέση Ερευνητή Γ' με γνωστικό αντικείμενο «Σχετικιστική Μαγνητοϋδροδυναμική»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr).

 

Προθεσμία υποβολής: 20-10-21 έως και 19/12/21.

 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό Φ.Ε.Κ.

 

 

 

Ημερομηνία: 
19/10/2021
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις