Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ο αυτόγραφος Νομοκάνων (Νόμιμον) του Νοταρίου Θηβών. Κριτική έκδοση και αποκατάσταση του αρχικού κειμένου» (κωδ. 200/983) - I

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο  «Ο αυτόγραφος Νομοκάνων (Νόμιμον) του Νοταρίου Θηβών. Κριτική έκδοση και αποκατάσταση του αρχικού κειμένου» (κωδ. 200/983).

 

Σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΕΕ872/19-11-2021) για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ο αυτόγραφος Νομοκάνων (Νόμιμον) του Νοταρίου Θηβών. Κριτική έκδοση και αποκατάσταση του αρχικού κειμένου» (κωδ. 200/983), με επιστημονική υπεύθυνη την κα Λυδία Παπαρρήγα, Διευθύντρια Ερευνών-Διευθύνουσα το Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (ΚΕΙΕΔ), ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών η ανάθεση του έργου στον/στην υποψήφιο/α συνεργάτη/συνεργάτιδα με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης EE 921/03-12-2021.

 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης.

 

 

Ημερομηνία: 
21/12/2021
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις