Προκήρυξη έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών με τίτλο «Γλωσσολογία - Διαλεκτολογία»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ  ΕΔΡΑΣ

 

Με απόφαση της Ολομελείας της 14ης Απριλίου 2022 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 22 του Οργανισμού όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με το Π.Δ.191/2004 (Φ.Ε.Κ. υπ’  αριθμ. 168/10.9.2004, τ. Α΄) και τα άρθρα 28, 29 και 30 του Εσωτερικού Κανονισμού της Ακαδημίας

 

Προκηρύσσουμε

 

την πλήρωση μιας (1) έδρας τακτικού  μέλους της Ακαδημίας Αθηνών με τίτλο «Γλωσσολογία - Διαλεκτολογία» στην Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών. Προσκαλούμε τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ακαδημίας Αθηνών, μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της σημερινής προκήρυξης, αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό/εργογραφικό υπόμνημα περί του επιστημονικού τους έργου και των δραστηριοτήτων τους, σε 8 αντίγραφα, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή. Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν επίσης φορητή μονάδα μνήμης usb (σε 3 αντίγραφα) στην οποία θα περιλαμβάνονται τα κυριότερα επιστημονικά τους έργα. Τέλος, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την γραμματεία, θα καταθέσουν τουλάχιστον μία πλήρη σειρά των έργων τους. (Πληροφορίες στη Γραμματεία της Ακαδημίας Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου 28, Αθήνα 106 79, Θάλεια Μπόνου, τηλ. 210 3664783, bonou@academyofathens.gr).

 

Το επίσημο κείμενο της προκηρύξεως είναι διαθέσιμο εδώ.

 

 

 Αρχεία: 
AttachmentSizeDate
Microsoft Office document icon Αίτηση υποψηφιότητας49 KB25/02/2022


Ημερομηνία: 
06/05/2022
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις