Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορούν στην ανάληψη της οικονομικής διαχείρισης των επί της οδού Πραξιτέλους αριθ. 187 και 189 (Πειραιάς) δύο πολυκατοικιών (κληρ. Α. Μανούση)

 

Η Ακαδημία Αθηνών έχει στην αποκλειστική της κυριότητα δύο πολυκατοικίες που βρίσκονται στον Πειραιά στην οδό Πραξιτέλους αριθ.187 και Πραξιτέλους αριθ.189 αντίστοιχα (κληροδότημα Α. Μανούση).

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αμεσότερα και αποτελεσματικότερα οι τρέχουσες ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης όλων των οριζόντιων ιδιοκτησιών και των κοινόχρηστων χώρων των δύο πολυκατοικιών είναι απαραίτητο να ανατεθεί η οικονομική διαχείριση της πολυκατοικίας σε κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα αναλάβει τα εξής:

α) Τη μηνιαία έκδοση των λογαριασμών κοινοχρήστων και την παρακολούθηση των οφειλών κοινοχρήστων των μισθωτών των πολυκατοικιών

β) Την είσπραξη των λογαριασμών κοινοχρήστων.

γ) Την επίβλεψη του συνεργείου καθαριότητας.

δ) Την επίβλεψη των λοιπών συντηρητών (ανελκυστήρα, λέβητα, καυστήρα)

ε) Τις πληρωμές των κοινόχρηστων δαπανών (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ κλπ.) με τα χρήματα που θα εισπράττονται από τους μισθωτές και την Αναθέτουσα Αρχή, κατά την αναλογία εκάστου στις δαπάνες κοινοχρήστων της κάθε πολυκατοικίας, και την παράδοση των πρωτότυπων λογαριασμών και αποδείξεων πληρωμής τους στην Αναθέτουσα Αρχή.

στ) Την επίβλεψη των κοινόχρηστων χώρων των πολυκατοικιών με σκοπό την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας των ενοίκων και την ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής για την ανάγκη συντήρησης των κοινοχρήστων και για τυχόν βλάβες αυτών ή κινδύνους.

ζ) Την εύρεση των κατάλληλων συνεργείων επισκευής των βλαβών καθ’ όλο το 24ωρο και τη συγκέντρωση προσφορών, προκειμένου να γίνει νόμιμη ανάθεση των αναγκαίων προμηθειών ή υπηρεσιών από την Αναθέτουσα Αρχή, για την αποκατάσταση των βλαβών, σύμφωνα με τον Ν. 4182/2013.

η) Την επίβλεψη των εργασιών αποκατάστασης των βλαβών και την ενημέρωση της Διεύθυνσης Περιουσίας και την Επιτροπής Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου να γίνει παραλαβή των εργασιών και να πληρωθούν οι τρίτοι σύμφωνα με τον Ν. 4182/2013.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια δεκαεπτά (17) μήνες, ήτοι από 01/07/2022 έως 30/11/2023.

Η συνολική αμοιβή για την εκτέλεση της σύμβασης θα ανέλθει κατ’ανώτατο όριο στο ποσό των 4.760,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Προσφορές με τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων, (όπως ονοματεπώνυμο/ επώνυμο εταιρείας, ιδιότητα, τηλέφωνο, διεύθυνση επικοινωνίας, ΑΦΜ κλπ) θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (Πανεπιστημίου αριθ.28-Αθήνα) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών (www.academyofathens.gr) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Το επίσημο κείμενο της προσκλήσεως είναι διαθέσιμο εδώ.

Επισυνάπτεται το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΑΠΟ 10/06/2022 ΕΩΣ 17/06/2002-ΩΡΑ 15.00 ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΡΙΘ.28-Τ.Κ. 10679- ΑΘΗΝΑ)

 

 Αρχεία: 
AttachmentSizeDate
File Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς29.9 KB10/06/2022


Ημερομηνία: 
10/06/2022
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις