Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη συμβάσεως για την ανάθεση έργου με αντικείμενο: Eκτίμηση των μεταβολών στη στάθμη της θάλασσας στις παράκτιες περιοχές με έμφαση στις περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος

 

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο: Eκτίμηση των μεταβολών στη στάθμη της θάλασσας στις παράκτιες περιοχές με έμφαση στις περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος

 

Τίτλος Έργου: «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα-Boosting the Implementation of Adaptation Policy Across Greece , LIFE-IP AdaptinGR-LIFE17 IPC/GR/00006»

(κωδικός έργου 200/898)

 

Υπεύθυνος Έργου: Χρήστος Σ. Ζερεφός, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Ακαδημαϊκός.

Χρηματοδότηση Έργου: Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Ερευνητικού Προγράμματος 200/898 ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών η ανάθεση του έργου ως εξής:

  • στον/στην υποψήφιο/α συνεργάτη/συνεργάτιδα με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης EE 260/12-4-2022

 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης.

 

 

Ημερομηνία: 
23/06/2022
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις