ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ για σύναψη μιας (1) συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΥΔΡΙΑ 2023-Διαχρονική παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων»

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για την σύναψη μιας (1) συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο: 

«Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «ΥΔΡΙΑ 2023 – Διαχρονική παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων» σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) για τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του εκτελούντος την επεξεργασία».  

 

Τίτλος Έργου: «ΥΔΡΙΑ 2023-Διαχρονική παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων»            

Κωδικός Έργου: 200/1003

Υπεύθυνος Έργου: Αντωνία Τριχοπούλου, Ακαδημαϊκός

Χρηματοδότηση Έργου: Δωρεά Ιδιώτη

 

Σχετικά με την υπ’αριθμ. ΕΕ 200/31.03.2023 Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Ερευνητικού Προγράμματος 200/1003 ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών η ανάθεση του έργου ως εξής:

  • στον/στην υποψήφιο/α συνεργάτη/συνεργάτιδα με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης EE 270/21-4-23

 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΡΙΜΙΖΗΣ

 Αρχεία: 


Ημερομηνία: 
17/05/2023
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις