ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟ στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Κλεάνθους Αποσπάσματα. Μετάφραση και Φιλοσοφικός Σχολιασμός» (κωδ. 200/993)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Κλεάνθους Αποσπάσματα. Μετάφραση και Φιλοσοφικός Σχολιασμός» (κωδ. 200/993) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2022 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με επιστημονικό υπεύθυνο την Ομότιμη Ερευνήτρια κ. Μ. Πρωτοπαπά-Μαρνέλη, προτίθεται  να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση συνεργάτη με συγκεκριμένο  αντικείμενο.

 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό ποσό 1.300,00 € μικτά. Η διάρκεια της σύμβασης του ή της συνεργάτου/συνεργάτιδος ορίζεται σε έξι (6) μήνες.

 

Επιμερισμός αντικειμένου απασχόλησης:

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το υπό μελέτη και έκδοση φιλοσοφικό κείμενο, το αντικείμενο απασχόλησης του συνεργάτου ή της συνεργάτιδος περιγράφεται ως ακολούθως: Έλεγχος, επεξεργασία και γλωσσική ομογενοποίηση των μεταφρασμένων κειμένων, ενδεχόμενη μετάφραση από τα αρχαία ελληνικά ή τα λατινικά στα νέα ελληνικά μικρού αριθμού κειμένων εκ των αποσπασμάτων και παράδοσή τους σε ηλεκτρονική μορφή (Word). Επίσης δημιουργία Index, Appendix, έλεγχος αποσπασμάτων με βάση τις τελευταίες εκδόσεις των κειμένων που χρησιμοποιήθηκαν και ενημέρωση περί τυχόν νέων εκδόσεων.

 

Επισυνάπτεται η αναλυτική πρόσκληση.

 Αρχεία: 
AttachmentSizeDate
PDF icon ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 67ΤΘ46Ψ8ΝΣ-ΦΞΥ.pdf161.39 KB10/11/2023


Ημερομηνία: 
10/11/2023
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις