Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος OLIVEALARM» (κωδ. 200/989)

 

Η Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά εξοπλισμού στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ-OLIVEALARM».

 

Επισυνάπτεται η πλήρης πρόσκληση και οι τεχνικές προδιαγραφές.

 Ημερομηνία: 
13/11/2023
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις