Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση της προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος: «Ανάπτυξη και εγκατάσταση ολοκλ/νου συστ. παρακολούθησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία της Δήλου»

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση της προμήθειας και εγκατάστασης  εξοπλισμού στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία της Δήλου» (κωδ. 200/1010).

 

Η προσφορά αποστέλλεται ταχυδρομικά ή κατατίθεται σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο από την Δευτέρα 1 Απριλίου 2024 έως και την Παρασκευή 5 Απριλίου 2024 και ώρα 14.00 στο πρωτόκολλο της  ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ TΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Π.Δ. 432/81, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 , 10679, ΑΘΗΝΑ.

 Ημερομηνία: 
27/03/2024
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις