Προκήρυξη Δύο (2) θέσεων Ερευνητή Γ’ με τριετή θητεία και κοινό γνωστικό αντικείμενο «Λαογραφία. Κοινωνικός και Πνευματικός βίος»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ε Ω Ν 

 

H Ακαδημία Αθηνών ανακοινώνει ότι με την υπ’αριθμ. 27092/Ζ2 απόφαση του Υπουργού   Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.974/26.03.2024, τ. Γ΄,

π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ε  τ  α  ι

Η πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητή Γ΄ βαθμίδος του Κέντρου της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών ως εξής:

Δύο (2) θέσεις Ερευνητή Γ’ με τριετή θητεία  και  κοινό γνωστικό αντικείμενο «Λαογραφία. Κοινωνικός και Πνευματικός βίος».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr) Κωδικοί θέσεων: APP39991 και APP39992  με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην Προκήρυξη μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την ανάρτηση των θέσεων στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

 

Αθήνα, 2 Απριλίου  2024

Από το Τμήμα Ερευνητικού Προσωπικού

 

Συν. το ΦΕΚ της Προκήρυξης

 Αρχεία: 
AttachmentSizeDate
PDF icon FEK-2024-Tefxos G-00974-27_03_2024.pdf182.23 KB02/04/2024


Ημερομηνία: 
02/04/2024
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις