Προκήρυξη τριών (3) θέσεων ερευνητή Γ΄ βαθμίδος του Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ε Ω Ν 

H Ακαδημία Αθηνών ανακοινώνει ότι με την υπ’αριθμ. 27509/Ζ2 απόφαση του Υπουργού   Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.974/26.03.2024, τ. Γ΄,

π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ε  τ  α  ι

Η πλήρωση τριών  (3) θέσεων ερευνητή Γ΄ βαθμίδος του Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών ως εξής:

Θ1: Μία (1) θέση Ερευνητού Γ΄ με τριετή θητεία  και γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Φιλολογία 1453-1821, με έμφαση στη μελέτη και έκδοση αρχειακού υλικού και χειρογράφων»

Θ2: Μία (1) θέση Ερευνητού Γ΄ με τριετή θητεία  και γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του Φραγκοκρατούμενου ελληνικού χώρου με έμφαση στη μελέτη αρχειακών πηγών και τεκμηρίων»

Θ3: Μία (1) θέση Ερευνητού Γ’ με τριετή θητεία και γνωστικό αντικείμενο «Τουρκοκρατούμενος ελληνικός χώρος, με έμφαση στη μελέτη ελληνικών αρχειακών πηγών και τεκμηρίων της πρώιμης τουρκοκρατίας»

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr) Κωδικοί θέσεων: ΑΡΡ39993, ΑΡΡ39998 και ΑΡΡ40000 με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην Προκήρυξη μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την ανάρτηση των θέσεων στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ

 

Αθήνα, 2 Απριλίου  2024

Από το Τμήμα Ερευνητικού Προσωπικού

 

Συν. το ΦΕΚ της Προκήρυξης

 Αρχεία: 
AttachmentSizeDate
PDF icon FEK-2024-Tefxos G-00974-27_03_2024.pdf182.23 KB02/04/2024


Ημερομηνία: 
02/04/2024
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις