Ημερίδα του Κέντρου Έρευνης Ιστορίας Νεώτερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών με θέμα: 100 Χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή και τη Συνθήκη της Λωζάννης, Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 9:30 π.μ.

 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 

Στις 25 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., το Κέντρον Ερεύνης Ιστορίας Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών οργανώνει Ημερίδα με θέμα:
100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή και τη συνθήκη της Λωζάννης
Προσκαλείσθε όπως παρακολουθήσετε τις εργασίες της Ημερίδας η οποία θα διεξαχθεί στην Ανατολική Αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών (Πανεπιστημίου 28).

 

Η ημερίδα θα μεταδοθεί ζωντανά από τον παρακάτω σύνδεσμο:

 

 Ημερομηνία: 
25/01/2023
Είδος Ανακοίνωσης: 
Εκδηλώσεις