Σεμινάριο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας: «Euclid’s Elements as an Aristotelian Science» (Ben Morison, 31/5/2023)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών

Σας προσκαλεί στο πλαίσιο του Μηνιαίου Σεμιναρίου Φιλοσοφίας

στη διάλεξη του Ben Morison, καθηγητή φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Princeton,

με θέμα: «Euclid’s Elements as an Aristotelian Science»,

που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023, 5-7μμ,

μέσω της εφαρμογής Zoom.

 

*  *  *

 

INVITATION

 

The Research Centre for Greek Philosophy at the Academy of Athens

Invites you in the course of the Monthly Philosophy Seminar

to the lecture of Ben Morison, Professor of Philosophy (Princeton University),

on: «Euclid’s Elements as an Aristotelian Science»,

which will be streamed live via Zoom

on Wednesday 31 May 2023, 5-7pm.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στο email / For attendance please contact at:

keef@academyofathens.gr

 

 

Περίληψη / Abstract

 

How well does Euclid’s Elements fit the description of a science that we find in Aristotle’s Posterior Analytics?

There are many formal features that correspond, including the stratification of propositions into first principles and theorems and the presence of definitions and common axioms amongst the first principles. However, there are several features which do not correspond, including Euclid’s postulates, and the presence of the infamous ‘geometrical problems’.

I focus on the construction postulates and problems, and argue that the role of construction poses a significant obstacle to identifying the Elements as an Aristotelian demonstrative science.

 

Ημερομηνία: 
31/05/2023
Είδος Ανακοίνωσης: 
Εκδηλώσεις