Σεμινάριο Ιστορίας Δικαίου με θέμα : «Τα χρυσόβουλλα και το κανονιστικό τους περιεχόμενο στο βυζαντινό δίκαιο (9ος-12ος αιώνας). Σύγχρονη νομολογιακή θεώρηση και εφαρμογή βυζαντινών τίτλων κυριότητας», Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 17:00-19:00

 

Το Κ.Ε.Ι.Ε.Δ. της Ακαδημίας Αθηνών, η Νομική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., η Νομική Σχολή Α.Π.Θ., η Νομική Σχολή Δ.Π.Θ. και η Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας του Δικαίου σας προσκαλούν στο Σεμινάριο Ιστορίας Δικαίου που θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 17:00-19:00 στην Ανατολική Αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (Πανεπιστημίου 28, Αθήνα).

 

Θέμα Σεμιναρίου: «Τα χρυσόβουλλα και το κανονιστικό τους περιεχόμενο στο βυζαντινό δίκαιο (9ος-12ος αιώνας). Σύγχρονη νομολογιακή θεώρηση και εφαρμογή βυζαντινών τίτλων κυριότητας»

 

Ομιλητές
Χρήστος ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Δρ. Νομικής, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο

«Το νομικό κύρος των «ιστορικών τίτλων ιδιοκτησίας» και ο επικουρικός ρόλος της χρησικτησίας.»

 

Βασίλης-Αλ. ΚΟΛΛΙΑΣ, Εντ. Ερευνητής ΚΕΙΕΔ Ακαδημίας Αθηνών, Δρ. Νομικής, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο

«Η κανονιστικότητα των τίτλων ιδιοκτησίας που περιέχονται σε χρυσόβουλλα (ιστορικό-δικαϊκή θεώρηση).»

 

Επισυνάπτονται οι περιλήψεις και σύντομα βιογραφικά των ομιλητών.

 Ημερομηνία: 
25/01/2024
Είδος Ανακοίνωσης: 
Εκδηλώσεις