ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ψηφιακού αποθετηρίου Ακαδημίας Αθηνών

 

Για τεχνικούς λόγους το Αποθετήριο της Ακαδημίας Αθηνών (http://repository.academyofathens.gr) έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

Θα σας ενημερώσουμε όταν θα επανέλθει η δυνατότητα πρόσβασης.

 

 

Ημερομηνία: 
12/01/2022
Είδος Ανακοίνωσης: 
Δελτία Τύπου