Το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από την εύρωστη, ανοικτή και ελεύθερη επιστήμη και εκπαίδευση

 

Το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από την εύρωστη, ανοικτή και ελεύθερη επιστήμη και εκπαίδευση

҉

Ανακοίνωση από τους Προέδρους των Εθνικών Ακαδημιών των Επιστημών των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς τους υποψήφιους των εκλογών του 2024 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

Διασφαλίστε την παγκόσμια ηγετική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επιστήμη και την καινοτομία

Η ευρωπαϊκή επιστήμη είναι πρωτοπόρος στην διεθνή έρευνα και καινοτομία. Επιστήμονες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολούνται με την έρευνα και την εξέλιξη σε θεμελιώδη, πρακτικά και κοινωνικά προβλήματα. Η επιστήμη και η καινοτομία αποτελούν την πεμπτουσία της ελευθερίας και της ομόνοιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την διεθνή της ανταγωνιστικότητα, την ευμάρεια και την ευημερία της. Αυτές όμως δεν πρέπει να θεωρούνται ως δεδομένες. Είναι πραγματικά σημαντικό να διασφαλίσουμε τον ανοικτό και διεθνή συνεργατικό χαρακτήρα της επιστημονικής προσπάθειας, να επενδύσουμε σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της γνώσης και να εγγυηθούμε την πραγματοποίηση των επιστημονικών οραμάτων με πολιτικές που απευθύνονται στις μείζονες προκλήσεις των δημοκρατικών μας κοινωνιών.

 

Προωθήστε ένα εύρωστο, ανοικτό και ελεύθερο επιστημονικό σύστημα

Η διεθνής συνεργασία και η ελεύθερη διακίνηση της γνώσης, οι ερευνητές και οι σπουδαστές αποτελούν το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ τα κοινά οράματα είναι προαπαιτούμενο για την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο. Η ελεύθερη διεθνής επιστημονική συνεργασία είναι επίσης σημαντική για τις διεθνείς σχέσεις και πέραν του Ακαδημαϊκού χώρου. Εκείνοι που λαμβάνουν τις αποφάσεις θα πρέπει να αποφεύγουν την τοποθέτηση αποθαρρυντικών ορίων και εμποδίων. Θα πρέπει να προασπίζονται τις αρχές της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αυτονομία των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και την ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων και πληροφοριών, ενώ παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίζουν ασφαλείς και βιώσιμες συνθήκες εργασίας για τους επιστήμονες και τους σπουδαστές, σε κάθε περίπτωση.

 

Επενδύστε στην επιστήμη και την εκπαίδευση

Η επιστήμη και η γνώση δεν είναι σημαντικές μόνο για την οικονομία και την ευμάρεια· παράγουν ανεξάρτητη κριτική σκέψη και αντίδραση, πράγματα που είναι θεμελιώδη για ζωντανές και ανθεκτικές δημοκρατίες. Η διασφάλιση του ηγετικού χαρακτήρα της Ευρώπης στους τομείς της επιστήμης και της καινοτομίας απαιτεί σταθερή επένδυση στην έρευνα, την καινοτομία και την εκπαίδευση. Για να συμβαδίσει με άλλα μέρη του κόσμου, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη Μέλη της θα πρέπει να αποδεχθούν την αμοιβαία συμφωνημένη φιλοδοξία του να επενδύουν το 3% του ΑΕΠ ετησίως στην έρευνα και την ανάπτυξη. Επί πλέον, και με την αποφασιστική συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα πρέπει να ενισχυθεί το Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Ανάπτυξη και την Καινοτομία και η εξαιρετική ποιότητα της Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης.

 

Να χρησιμοποιηθεί η τρέχουσα επιστημονική γνώση στην πολιτική

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φέρει τεράστια ευθύνη για την προώθηση της επιστήμης και της καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Πλαισίου και του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Τομέα της. Παροτρύνουμε τα Κράτη Μέλη και τα Ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιούν επιστημονικά στοιχεία με συνέχεια και φειδώ στην εκπόνηση της πολιτικής τους. Οι μελλοντικές προκλήσεις – συμπεριλαμβανομένης και της κλιματικής αλλαγής και της μείωσης της βιοποικιλότητας, της παγκόσμιας μετανάστευσης, της επισιτιστικής ασφάλειας, της μετάβασης σε άλλες πηγές ενέργειας, για να ονομάσουμε λίγες μόνον από αυτές – είναι τόσο σύνθετες και επείγουσες που δεν μπορούν αν αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά χωρίς την επιστήμη και χωρίς έναν αξιόπιστο διάλογο ανάμεσα στην επιστήμη, την πολιτική, την κοινωνία των πολιτών και τους οικονομικούς παράγοντες.

 

Ημερομηνία: 
06/05/2024
Είδος Ανακοίνωσης: 
Δελτία Τύπου