2.945η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016, ώρα 11.00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
1.  Αναγγελία της δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο κυρώθηκε η εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Συνολάκη ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας στον κλάδο των Γεωλογικών Επιστημών, στην Τάξη των Θετικών Επιστημών.
2.  Αναγγελία της Δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο κυρώθηκε η εκλογή της κυρίας Χρύσας Κουβελιώτου ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας  στον κλάδο της Αστροφυσικής, στην Τάξη των Θετικών Επιστημών.
 3. Παρουσίαση της εργασίας
«Μαθηματική μελέτη του χάους»
των Γεωργίου Κοντόπουλου, Μιρέλλας Χαρσούλα και Χρήστου Ευθυμιόπουλου
από τον ακαδημαϊκό κ. Γεώργιο Κοντόπουλο  (20΄)

 

Αθήνα  7 Ιουνίου  2016
Ο Πρόεδρος
ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ

Ημερομηνία: 
09/06/2016
Είδος Ανακοίνωσης: 
sessions