3.003η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018, ώρα 11.00

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

Επιστημονική ανακοίνωση:

«Η Οπτική Μέθοδος των Καυστικών- Νεώτερες εξελίξεις» 

από τον ακαδημαϊκό κ. Εμμανουήλ Γδούτο  (50΄)

 

Αθήνα  13  Μαρτίου 2018

 

Ο Πρόεδρος

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΟΥΝΑΔΗΣ

 

 

 

 

Ημερομηνία: 
15/03/2018
Είδος Ανακοίνωσης: 
sessions