3.013η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 24 Μαΐου 2018, ώρα 11.00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

Επιστημονική ανακοίνωση

«Παράγοντες επηρεασμού και μηχανισμοί δημιουργίας καινοτομίας:

Μία συστημική θεώρηση με βάση την εμπειρία του τομέα μεταφορών»

από το αντεπιστέλλον μέλος κ. Γιώργο Γιαννόπουλο  (50΄)

 

Αθήνα  22 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΟΥΝΑΔΗΣ

 

 

Ημερομηνία: 
29/05/2018
Είδος Ανακοίνωσης: 
sessions