3088η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2021, ώρα 11.00

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

1. Αναγγελία του θανάτου του Επιτίμου μέλους Μίκη Θεοδωράκη.

2. Αναγγελία του θανάτου του Αντεπιστέλλοντος μέλους της Β'΄ Τάξεως Boris Fonkić.

3. Αναγγελία του θανάτου του Αντεπιστέλλοντος μέλους της Α' Τάξεως Νικολάου Αλεξανδρόπουλου.

4. Αναγγελία της απόφασης περί προκηρύξεως μιας έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας στον κλάδο της «Μουσικής», στην Τάξη των Γραμμάτων και Καλών Τεχνών.

5. Αναγγελία της δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος περί κυρώσεως της εκλογής:

α) του κ. Γεωργίου - Μάριου Αγγελέτου, ως αντεπιστέλλοντος μέλος εξ  Ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού, στον κλάδο των «Οικονομικών Επιστημών», στην Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών.

 

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΛΟΥΚΑΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

 

 

 

Ημερομηνία: 
05/10/2021
Είδος Ανακοίνωσης: 
sessions