3140η Συνεδρία της Ολομελείας Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2023, ώρα 11.00 π.μ.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

1. Αναγγελία της δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος περί κυρώσεως της εκλογής των:

   Α. κ. Γεωργίου Δερτιλή, ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας στην Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών στην έδρα της «Νεοελληνικής Ιστορίας (από τη σύσταση του ελληνικού κράτους ως τη σύγχρονη εποχή)» (Αρ. ΦΕΚ. 3100/Τεύχος Γ’/15.12.2022).

   B. κ. Ανδρέα Καραμάνου, ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας στην Τάξη των Θετικών Επιστημών στην έδρα «Αειφόρος Πρωτογενής Γεωργική Παραγωγή» (Αρ. ΦΕΚ. 3188/Τεύχος Γ’/22.12.2022).

   Γ. κ. Εμμανουήλ Φλωράτου, ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας στην Τάξη των Θετικών Επιστημών στην έδρα «Μαθηματική Φυσική» (Αρ. ΦΕΚ. 3256/ Τεύχος Γ’/31.12.2022).

   Δ. του κ. Alberto Carpinteri, ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας στην Τάξη των Θετικών Επιστημών. (Αρ. ΦΕΚ. 3061/Τεύχος Γ’/12.12.2022).

 

2. Αναγγελία της εκδημίας του αντεπιστέλλοντος μέλους, καθηγητή Ευστρατίου (Στρατή) Αβραμέα, πρώην διευθυντή του Τμήματος Ανοσολογίας του Ινστιτούτου Παστέρ στο Παρίσι (1930, 1985, 2022). Για την προσωπικότητα και το έργο του θανόντος θα μιλήσει ο κ. Χ. Μουτσόπουλος.

 

Ημερομηνία: 
19/01/2023
Είδος Ανακοίνωσης: 
sessions