3157η Συνεδρία της Ολομέλειας Πέμπτη, 25 Μαΐου 2023, ώρα 11.00 π.μ.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Aνακήρυξη της κ. Ελισάβετ Φ. Φωτεινέλλη, χήρας Ιωάννου Δ. Κριτικού, ως δωρήτριας της Ακαδημίας Αθηνών.

 

Ημερομηνία: 
25/05/2023
Είδος Ανακοίνωσης: 
sessions