3.171η Συνεδρία της Ολομέλειας, Πέμπτη 02 Νοεμβρίου 2023, ώρα 11.00 π.μ.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

1. Ανακοίνωση του Ακαδημαϊκού Νικηφόρου Διαμαντούρου σχετική με το βιβλίο: The Greek Revolution in the Age of Revolutions (1776 – 1848). Reappraisals and Comparisons.

2. Αναγγελία της δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος περί κυρώσεως της εκλογής των:

Α) Anthony S. Fauci, ως ξένου Εταίρου της Ακαδημίας Αθηνών, στην Τάξη των Θετικών Επιστημών (ΦΕΚ. 2796/τεύχος Γ/20.10.2023)

Β) Walter Willett, ως ξένου Εταίρου της Ακαδημίας Αθηνών, στην Τάξη των Θετικών Επιστημών (ΦΕΚ. 2796/τεύχος Γ/20.10.2023)

Γ) Paul Guyer, ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, στην Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών.

 

Ημερομηνία: 
02/11/2023
Είδος Ανακοίνωσης: 
sessions