3188η Συνεδρία της Ολομέλειας, Πέμπτη 18 Απριλίου 2024, ώρα 11.00 π.μ.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

Α. Αναγγελία της δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος περί κυρώσεως της εκλογής του κ. Γεωργίου Χρούσου, ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, στην Α’ Τάξη των Θετικών Επιστημών, στην έδρα με τίτλο «Ιατρικές επιστήμες: Μεταβολικά και Ενδοκρινολογικά Νοσήματα» (ΦΕΚ. 1090/Τεύχος Γ’/07.04.2024).

Β. Αναγγελία της δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος περί κυρώσεως της εκλογής του κ. Οδυσσέα - Ιωάννη Ζώρα, ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, εξ Ελλήνων επιστημόνων του εσωτερικού, στην Α’ Τάξη των Θετικών Επιστημών, στην έδρα με τίτλο «Χειρουργική Ογκολογία» (ΦΕΚ.1048/Τεύχος Γ’/03.04.2024).

 

Ημερομηνία: 
18/04/2024
Είδος Ανακοίνωσης: 
sessions