ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2017


ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ  21ης  ΜΑΡΤΙΟΥ  2017

ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΕΟΡΤΑΣΜΟ  ΤΗΣ  ΕΠΕΤΕΙΟΥ  ΤΗΣ  25ης  ΜΑΡΤΙΟΥ  1821

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΡΙΣΤΕΙΟΥ

Αριστείο των Ιστορικών και Κοινωνικών Επιστημών, απονεμόμενο σε Έλληνα επιστήμονα εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο οποίος συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό, με έργο που συντελέσθηκε την τελευταία τετραετία, στην πρόοδο της ελληνικής επιστήμης. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ή προτάσεων έως την 31 Δεκεμβρίου 2017. Το Αριστείο θα απονεμηθεί κατά την Πανηγυρική Συνεδρία του Μαρτίου 2018.