Πίνακας Τιμωμένων Πανηγυρικής Συνεδρίας 21ης Δεκεμβρίου 2021


ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΜΕΝΩΝ

 

Α' ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

1. Βραβείο Κωνσταντίνου Κτενά, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ευθυμίας Μερτσάρη, για εργασία με την οποία προωθείται η γεωλογική γνώση του ελληνικού χώρου, στον κ. Σεραφείμ Πούλο,  για την εργασία του «The Mediterranean and Black Sea Marine System: An overview of its physico - geographic and oceanographic characteristics.» [«Το θαλάσσιο σύστημα της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας: Επισκόπηση των φυσικογεωγραφικών και ωκεανογραφικών χαρακτηριστικών»] (Earth-Science Reviews, Vol. 200, Jan. 2020, 103004).

2. Βραβείο Νικολάου Κ. Αρτεμιάδη, αθλοθετούμενο από τη σύζυγό του Ζαφειρία Ν. Αρτεμιάδη, με χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ, απονεμόμενο σε αριστεύσαντα πτυχιούχο του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, ο οποίος έχει επίσης αριστεύσει στο μάθημα της Μαθηματικής Ανάλυσης, στον κ. Νικόλαο Τσικούρα (βαθμός πτυχίου: 9,19 & βαθμός στη Μαθηματική Ανάλυση: 8,5)

3. Βραβείο Πραξιτέλους Αργυροπούλου, με χρηματικό έπαθλο 2.500 ευρώ, για πρωτότυπη  θεωρητική ή εργαστηριακή εργασία, η οποία να έχει εκπονηθεί από Έλληνα διπλωματούχο πολιτικό ή αγρονόμο τοπογράφο-μηχανικό, στους τομείς της Υδραυλικής Επιστήμης ή Υδρολογίας, στους κ.κ. Βασίλειο Μπέλλο, Ιωάννη Ναλμπάντη και Γεώργιο Τσακίρη για την εργασία τους «Friction Modeling of Flood Flow Simulations» [«Εκτίμηση τριβών πυθμένα στο πλαίσιο της προσομοίωσης πλημμύρας»] (Journal of Hydraulic Engineering, Vol. 144 Issue 12 – Dec.2018).

4. Βραβείο της Οικογενείας Λουκά Μούσουλου, εις μνήμην του ακαδημαϊκού Λ. Μούσουλου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για ερευνητική εργασία στον κλάδο της Μεταλλειολογίας - Ορυκτών Πόρων, στην κυρία Χρυσοθέμιδα Παρασκευοπούλου, για την εργασία της «Αnalysis of time-dependent deformation in tunnels using the Convergence-Confinement Method» [Ανάλυση της χρονικά εξαρτώμενης συμπεριφοράς (της βραχόμαζας) γύρω από υπόγεια ανοίγματα (σήραγγες) χρησιμοποιώντας την μέθοδο σύγκλισης-αποτόνωσης»] (Tunnelling and Underground Space Technology, Vol. 71, Jan. 2018, p. 62-80).

5. Λυκούργειο Βραβείο, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για επιστημονική εργασία επί θέματος Θεωρητικής Φυσικής, στον κ. Κοσμά Τσακμακίδη, για την εργασία του «Quantum coherence-driven self-organized criticality and nonequilibrium light localization» [«Κβαντικά καθοδηγούμενη αυτο-οργανωμένη κρισιμότητα και χωρο-εντοπισμός φωτός εκτός ισορροπίας»] (Science Advances, 2018, Vol 4, Issue 3).

6. Βραβείο Γεωργίου Θ. Φωτεινού, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για επιστημονική εργασία στον κλάδο της Χημείας, στους κ.κ. Βασίλειο Κυριάκου, Ιωάννη Γκαραγκούνη και Μιχαήλ Στουκίδη, για την εργασία τους «An Electrochemical Haber-Bosch Process» [«Ηλεκτροχημική Διεργασία Haber-Bosch»] (Joule 4, Issue 1, 142–158, Jan. 2020).

7. Βραβείο Χίλδεγαρδ χήρας Λεωνίδα Ζέρβα, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για ερευνητική εργασία στον κλάδο της Οργανικής Χημείας, στον κ. Πλάτωνα Μαγκριώτη, για την εργασία του «Recent progress toward the asymmetric synthesis of carbon-substituted piperazine pharmacophores and oxidative related heterocycles» [«Πρόοδος στην Ασύμμετρη Σύνθεση Υποκατεστημένων σε άνθρακα Πιπεραζινικών Φαρμακοφορικών Ενώσεων και οξειδωτικά σχετιζόμενων Ετεροκυκλικών Ενώσεων».] (RSC Med. Chem., 2020, 11, 745-759).

8. Βραβείο Ευτυχίας Ευταξιοπούλου, στη μνήμη του Αντιπλοιάρχου Κων. Ν. Ευταξιοπούλου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για την βράβευση εκδεδομένης ή ανέκδοτης μελέτης που αφορά στο Ναυτικό ή γενικότερα στη θάλασσα, στον κ. Αδάμ Γ. Στεφανάδη, για το δίτομο έργο του «Το Ελληνικό Κράτος της Θάλασσας – Η ιστορία του Σύγχρονου Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, Τόμος Α΄1897-1941,  Τόμος Β΄ 1941-2017» (Αθήνα, 2017).

9. Βραβείο Αντιναυάρχου Δημητρίου Φωκά και της συζύγου του Έλλης Φωκά, με χρηματικό έπαθλο 2.500 ευρώ, για μελέτη αναφερόμενη στην ελληνική ιστορία, κατά προτίμηση στην ιστορία του ελληνικού ναυτικού, στον κ. Δημήτριο Γκαλών, για το βιβλίο του «Διαβαίνοντας τις ατραπούς του θρύλου. Η δράση και η βύθιση του υποβρυχίου Β.Π. ΚΑΤΣΩΝΗΣ (Υ1) ιδωμένη μέσα από τα ιστορικά αρχεία και τα ημερολόγια πολέμου όλων των επιχειρησιακά εμπλεκομένων μερών» (Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας, 2020).

10. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στους πέντε (5) δασικούς υπαλλήλους του Δασαρχείου Σπάρτης, κ.κ. Γεώργιο Ζάκκα (προϊστάμενο), Σπυρίδωνα Πετράκο, Κωνσταντίνο Σαμαρτζή, Νικόλαο Σουρλή και Κωνσταντίνο Τσαγκαρούλη, με χρηματική ενίσχυση 500 ευρώ στον καθένα, για την εκτός των καθηκόντων τους συνεχή, αφιλοκερδή και ανιδιοτελή προσφορά τους για τους σκοπούς απαιτητικού ερευνητικού προγράμματος που διεξάγεται από το Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών (ΚΕΑΕΜ) στο όρος Πάρνωνα και χρηματοδοτείται από την Ακαδημία Αθηνών.

11. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον Δρα Ραφαήλ Μωυσή, σε αναγνώριση της προσφοράς του στη διαμόρφωση και εφαρμογή της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής, στην εφαρμογή επιχειρηματικών καινοτομιών, σε εκπαιδευτικές, ερευνητικές και φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και την εν γένει  συμβολή του στην ενεργειακή και οικονομική αναβάθμιση της Ελλάδας.

12. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον αρχιτέκτονα, ιστορικό βιβλιοθηκών και εκδότη κ. Κωνσταντίνο Στάικο, για το σύνολο του διακεκριμένου εκδοτικού του έργου.

13. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον ομότιμο καθηγητή Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Χρήστο (Κίτσο) Λούη, για το βιβλίο του «Ιστορίες Γενετικής (στην ...καθομιλουμένη)» (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2019).

14. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νήσου Θήρας, σε επιβράβευση της 30ετούς και συνεχώς αυξανόμενης πολύτιμης συνεισφοράς τους στον τομέα της ανιδιοτελούς προσφοράς αίματος, της υγείας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. 

15. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στην συγγραφέα - ερευνήτρια κυρία  Κρίστυ Εμίλιο Ιωαννίδου, για το βιβλίο της «Η ζωή στα ελληνικά υποβρύχια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου» (Εκδόσεις Historical Quest, 2021).

 

 

Β' ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

1. Βραβείο Γ. Αθάνα, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για εκδεδομένη ποιητική συλλογή νέου, κατά προτίμηση, ποιητού, στην κυρία Άννα Γρίβα για την συλλογή της «Δαιμόνιοι» (Εκδόσεις Μελάνι, 2020).

2. Βραβείο Λάμπρου Πορφύρα, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για ποιητική συλλογή Έλληνα λυρικού ποιητή, στην κυρία Χρύσα Αλεξοπούλου, για την συλλογή της «Πορείες Κατάδυσης» (Εκδόσεις Περισπωμένη, 2020).

3. Βραβείο Αικατερίνης Σταθοπούλου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για ποιητική συλλογή που έχει εκδοθεί εντός της τελευταίας τριετίας, στην κυρία Χρύσα Κοντογεωργοπούλου, για την συλλογή της «Λύπη Ένα Φτερό» (Εκδόσεις 24 Γράμματα, 2021).

4. Βραβείο Ελένης Τιμ. Μυκονίου, εις μνήμην των γονέων της Ανδρομέδας και Τιμολέοντος Μυκονίου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, απονεμόμενο σε αριστούχο διπλωματούχο πιανίστα,   στον κ. Νικόλαο Βέννερ.

5. Βραβείο Σπύρου Μοτσενίγου που αθλοθέτησε η σύζυγός του Λίτσα Παπά – Μοτσενίγου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για την βράβευση διαπρέποντος Έλληνα μουσικού εκτελεστή, μουσικού ερμηνευτή, συνθέτη, διευθυντή ορχήστρας κ.ά, στον ερευνητή, μελετητή και καθηγητή Εθνομουσικολογίας ΕΚΠΑ κ. Λάμπρο Λιάβα.

6. Βραβείο Ελένης & Πάνου Ψημένου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για δημοσιευμένο έργο, αναφερόμενο στην Νεοελληνική Ιστορία ή Φιλολογία από το 1669 μέχρι σήμερα, στον κ. Νικόλα Σφήκα, οίκοθεν, για το βιβλίο του με τίτλο «Αλεξάνδρεια, από τον Καβάφη στον Μ. Αλέξανδρο. Ιστορία και Αρχιτεκτονική – Δύο ελληνικά τετράγωνα» (ΑΩ Εκδόσεις, 2020).

7. Λυκούργειο Βραβείο, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, από τα έσοδα της δωρεάς Παναγιώτη Γραμματικάκη, για πρωτότυπη, συνθετική επιστημονική μελέτη Έλληνα επιστήμονα  αναφερόμενη σε θέμα από την Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι την σύγχρονη εποχή, στην κυρία Κλεοπάτρα Παπαευαγγέλου - Γκενάκου, για το βιβλίο της με τίτλο «Εκ Θεμελίων» (Εκδόσεις Τράπεζα Ελλάδος, 2020). 

8. Βραβείο του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων – ΙΛΝΕ της Ακαδημίας Αθηνών, με χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ, για συλλογή γλωσσικού και διαλεκτικού υλικού της νεοελληνικής γλώσσας προερχομένης από οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας ή και εκτός Ελλάδας, στον κ. Δημήτριο Μακρίδη,  για την ανέκδοτη συλλογή του με τίτλο «Το Γλωσσικό Ιδίωμα της Μυστής Καππαδοκίας» και ένδειξη «Λάθε βιώσας».

9. Βραβείο Γεωργίου Π. Οικονόμου με χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ, για πρωτότυπη επιστημονική μελέτη, αναφερόμενη σε θέματα αρχαιολογικά ή ιστορικά της Μακεδονίας, οίκοθεν, στην Δέσποινα Παπακωνσταντίνου - Διαμαντούρου (μετά θάνατον) και την κυρία Elena Martín González - Πεφάνη, συντελεστές της έκδοσης του 2ου Τόμου του Συμπληρώματος των Επιγραφών της Θεσσαλονίκης, «Inscriptiones Graecae, IG X 2,1s Supplementum Alterum» (Εκδόσεις De Gruyter, 2021). 

10. Βραβείο Νικολάου και Μαρίας Γεωργίου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για έργο με θέμα από την ιστορία, τη λαογραφία, τη θρησκευτική και κοινωνική ζωή και τον εν γένει πολιτισμό του ελληνισμού της Ανατολικής Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας, που αποτελούν σήμερα τμήματα της Τουρκικής και της Βουλγαρικής επικρατείας, στον κύριο Κωνσταντίνο Γ. Σταλίδη για το έργο του «Λεξικό του γλωσσικού πολιτισμού των κατοίκων από τη Σωζόπολη της Ανατολικής Ρωμυλίας» (Εκδόσεις Κυριακίδη, 2020).

11. Βραβείο Σίμωνος Σίνα, απονεμόμενο οίκοθεν, άνευ χρηματικού επάθλου, σε προσωπικότητες ή νομικά πρόσωπα, που με ακαδημαϊκή ή πνευματική δράση και προσφορά, που έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη και προαγωγή της ελληνικής παιδείας και των ελληνικών σπουδών, εντός και εκτός Ελλάδος, στον κ. Αναστάσιο Π. Λεβέντη, με την ευκαιρία της έκδοσης του τρίτομου έργου του Ιδρύματος Α.Γ Λεβέντη με τίτλο «Θρησκευτικές εικόνες της Κύπρου» (Εκδόσεις Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, 2019).

12. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Φραγκίσκο Μαρτίνο, για την δίγλωσση έκδοση «Άγιον Όρος, Πέτρινα Τοξωτά Γεφύρια και Υδραγωγεία - Holy Mountain, Stone Arched Bridges and Aqueducts» (Αθήνα 2019), έργο συστηματικό και πρωτότυπο, με σημαντικές πληροφορίες για το ιστορικό-αρχιτεκτονικό τοπίο της Αθωνικής Πολιτείας.

13. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στην κυρία Ελευθερία Ζέη, για το βιβλίο της «Καλλίνικος Κυριάκος Κριτοβουλίδης, Απομνημονεύματα του περί αυτονομίας της Ελλάδος  Πολέμου των Κρητών» (Εκδόσεις, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, 2021), έργο πρωτότυπο και  σημαντικό για την κατανόηση της προεπαναστατικής Κρήτης (18ος-19ος αιώνας) και εργαλείο χρήσιμο για την κατανόηση της ιστορικής αυτής περιόδου. 

14. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Ιωάννη Βαμβακά,  παραγωγό – σκηνοθέτη – σεναριογράφο βραβευμένων ταινιών σε διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ, για την ανάδειξη μέσα από το έργο του της ελληνικής καλλιτεχνικής δραστηριότητας και των δημιουργών της.

15. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον επιγραφολόγο κ. Άγγελο Π. Ματθαίου, θεράποντα της επιγραφικής επιστήμης, σε αναγνώριση της σημαντικής  επιστημονικής του προσφοράς και την, μέσω αυτής, προβολή της ελληνικής αρχαιογνωστικής παιδείας. 

16. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στην Ετήσια Πολιτιστική Έκδοση «ΕΠΙΛΟΓΟΣ» (1991) που ιδρύθηκε από τον Σπύρο Γαλαίο, διευθύνεται από τον κ. Τάκη Βλαστό και σκοπό έχει σκοπό τον απολογισμό των πεπραγμένων εκάστου παρερχόμενου έτους στις Τέχνες και τα Γράμματα, υπό μορφή καταλόγων τίτλων έργων και συντελεστών κλπ.

 

 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ & ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗ

 

1. Βραβείο Ποιήσεως, με χρηματικό έπαθλο 6.000 ευρώ, στην κυρία Ανθή Μαρωνίτη, για την ποιητική της συλλογή  «Αναπόδραστη μνήμη» (Εκδόσεις Άγρα, 2020) .

2. Βραβείο Αφηγηματικού Πεζού Λόγου, με χρηματικό έπαθλο 6.000 ευρώ, στον κ. Γιώργο Δενδρινό για το βιβλίο του «Είδες να μαδάνε την κότα. Ιστορία μιας οικογένειας κι ενός αιώνα» (Εκδόσεις Πατάκη, 2021).

3. Βραβείο Δοκιμίου, με χρηματικό έπαθλο 6.000 ευρώ, στον κ. Νίκο Κ. Αλιβιζάτο για το βιβλίο του «Δύο βήματα μπρος, ένα πίσω. 8+1 πολυτάραχες δεκαετίες» (Εκδόσεις Μεταίχμιο, 2020).

4. Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας, με χρηματικό έπαθλο 6.000 ευρώ, στην κυρία Σοφία Ζαραμπούκα για το βιβλίο της «1821, Επανάσταση» (Εκδόσεις Πατάκη, 2020).

5. Εύφημος μνεία στον ποιητή κ. Σπύρο Κοκκινάκη, ως ένδειξη αναγνώρισης για το σύνολο του έργου του.

 

 

Γ' TΑΞΗ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

1. Βραβείο Αργυρίου και Πολυξένης Αγγελετοπούλου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για επιστημονική μελέτη, δημοσιευμένη ή αδημοσίευτη, με θέμα «O θεσμός της “τριμοιρίας” στο Μεταβυζαντινό Δίκαιο», στον κ. Βασίλειο - Αλέξανδρο Κόλλια, για ομότιτλη μελέτη του.

2. Βραβείο Νικολάου Καρόλου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για σύγγραμμα αναφερόμενο σε πρωτότυπη έρευνα ή συνθετική εργασία με θέμα «Ο δανεισμός με ενέχυρο το σώμα στην Αρχαιότητα - Αθήνα, Ρώμη, Γόρτυνα», στον κ.  Αθανάσιο Δέλιο, για ομότιτλη μελέτη του.  

3. Βραβείο Νικολάου Καρόλου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για πράξη ή δράση κοινωνικής αρετής και ευποιίας που προήγαγε την κοινωνική πρόνοια στον Ελλαδικό χώρο, στον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος (1990), που έχει ως αποστολή την προσέγγιση των ατόμων με σύνδρομο Down, την ανάπτυξη εξειδικευμένων δράσεων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων (για γονείς και παιδιά) με απώτατο στόχο την υποστηριζόμενη εκμάθηση και ψυχαγωγία των ωφελουμένων του και την παροχή ίσων ευκαιριών διαβίωσής τους στην κοινωνία.

4. Βραβείο Ευθυμίας-Μιμίκας Μιχαηλίδου-Νουάρου, εις μνήμην του συζύγου της ακαδημαϊκού Γεωργίου Μιχαηλίδου - Νουάρου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για πρωτότυπη αδημοσίευτη επιστημονική-νομική μελέτη με θέμα «Η άσκηση συνεπιμέλειας του τέκνου από τους γονείς - Ισχύον δίκαιο και συγκριτική εξέταση», στον κ. Ανδρέα -Νικόλαο Κουκούλη, για ομότιτλη μελέτη του.

5. Βραβείο Αικατερίνης Π. Οικονόμου, σύμφωνα με τους όρους της διαθήκης Γεωργίου Π. Οικονόμου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, απονεμόμενο οίκοθεν, σε γυναίκα ή γυναικεία οργάνωση-σωματείο, για εξαίρετη πράξη ή δράση κοινωνικής ευποιίας και φιλανθρωπίας, στον Φιλανθρωπικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Παραδεισίου Ρόδου  «Αγία Μαρίνα» (2007) για την προσφορά του, στην ιατροτεχνολογική και νοσοκομειακή στήριξη κρατικών νοσοκομείων, γηροκομείων, κέντρων υγείας, κέντρων Κοινωνικής Προνοίας σε ακριτικές περιοχές της χώρας καθώς και σε στρατιωτικά νοσοκομεία, με την αρωγή της σουηδικής φιλανθρωπικής οργάνωσης Human Bridge.

6. Βραβείο Παναγιώτου Π. Οικονόμου, σύμφωνα με τους όρους της διαθήκης Γεωργίου Π. Οικονόμου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για πρωτότυπη επιστημονική μελέτη, δημοσιευμένη ή αδημοσίευτη με θέμα «Μεταφυσικά προβλήματα της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας (6ος π.Χ. έως 4ος π.Χ. αι.)», στον κ. Παναγιώτη Ι. Ηλιόπουλο, για τη μονογραφία του «Η Ειμαρμένη στην Αρχαία Φιλοσοφία» (Ινστιτούτο του Βιβλίου–Καρδαμίτσα, Αθήνα 2021).

7. Βραβείο Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για πρωτότυπη αδημοσίευτη επιστημονική μελέτη με θέμα «Η ελεύθερη συμβίωση (εκτός γάμου και συμφώνου συμβίωσης) σε συγκριτική εξέταση», στον κ. Βασίλειο Α. Σωτηρόπουλο, για ομότιτλη μελέτη του.

8. Βραβείο Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για επιστημονική μελέτη (μονογραφία) δημοσιευμένη εντός της τελευταίας πενταετίας, επί θέματος αναφερομένου στο Δημόσιο Δίκαιο (περιλαμβανομένου και του Δημόσιου Διεθνούς), στον κ. Ηλία Κουβαρά, για την μελέτη του «Το παραδεκτό στη διοικητική δίκη - Η πρόσβαση στο δικαστή υπό το φως των άρθρων 20 παρ.1 του Συντάγματος και 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ» (Νομική Βιβλιοθήκη, 2021).

9. Βραβείο Κωνσταντίνου Φουρκιώτη, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για επιστημονική μελέτη, δημοσιευμένη ή αδημοσίευτη, με θέμα «Η ικανοποίηση της ηθικής βλάβης σε συγκριτική εξέταση», στον κ. Γεώργιο Τσουλούφα, για ομότιτλη μελέτη του.

10. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στο Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» (2005) και την Πρόεδρό του κυρία Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, για το εξαιρετικό έργο που επιτελούν με σκοπό την ευαισθητοποίηση πολιτών και αρμόδιων φορέων με εξειδικευμένα προγράμματα και δράσεις, στον τομέα της οδικής ασφάλειας καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση και στήριξη της πολιτείας στην ανάληψη και τήρηση ουσιαστικών μέτρων και πολιτικών στη χώρα μας σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής, οδικής ασφάλειας, πρόληψης και μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων.

11. Εύφημος μνεία της Ακαδημίας, στους κ.κ.  Εμμανουήλ Μαρκόπουλο και Εμμανουήλ Γάτη, που υπηρετούν αντίστοιχα στην Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα της Μεγίστης Καστελορίζου, για πράξη  υψηλής ανθρωπιστικής αξίας, καθώς την 28η Οκτωβρίου ε. έτους, ευρισκόμενοι στο λιμάνι της Μεγίστης Καστελλορίζου, έσωσαν από βέβαιο πνιγμό νήπιο που είχε πέσει στην θάλασσα. 

12. Εύφημος μνεία της Ακαδημίας, στον κ. Βασίλειο Ν. Πάππα, Πρόεδρο της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής, για την εν γένει προσφορά του στην μελέτη και προώθηση των αριστοτελικών ερευνών.