Μπασέα-Μπεζαντάκου Χριστίνα


Μπασέα-Μπεζαντάκου Χριστίνα
Επιστημονικός Συνεργάτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • 1991 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Γλωσσολογίας: Διδακτορικό Δίπλωμα
 • 1975 Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας: Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Μελέτη και έρευνα των νεοελληνικών διαλέκτων και ιδιωμάτων, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη Λεξικογραφία και Σημασιολογία.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

A) Βιβλία

 • 2016 Ἱστορικὸν Λεξικὸν τῆς Νέας Ἑλληνικῆς, τῆς τε κοινῶς ὁμιλουμένης καὶ τῶν ἰδιωμάτων. Τόμ. 6, δέ-διάλεκτος. Ἀθῆναι: Ἀκαδημία Ἀθηνῶν. Ἀρχισυντάκτης τόμου.
 • 2012 Κανονισμός συντάξεως τοῦ Ἱστορικοῦ Λεξικοῦ τῆς Νέας Ἑλληνικῆς. Ἀθῆναι: Ἀκαδημία Ἀθηνῶν [Λεξικογραφικὸν Δελτίον, Παράρτημα 6]. (Αναθεώρηση και συμπλήρωση του  Κανονισμού Συντάξεως του 1933, σε συνεργασία με ερευνητές του ΚΕΝΔΙ. Συγγραφή κειμένου, επιστημονική και τυπογραφική επιμέλεια  σε συνεργασία με την  Ι. Μανωλέσσου).
 • 1992 Σημασιολογική Θεώρηση των ρημάτων κινήσεως της νέας ελληνικής γλώσσας.Διδακτορική διατριβή, Αθήνα 1992, σ.302 (εκδόσεις Καρδαμίτσα).
 • 1978- 2013 Ἱστορικὸν Λεξικὸν τῆς Νέας Ἑλληνικῆς, τῆς τε κοινῶς ὁμιλουμένης καὶ τῶν ἰδιωμάτων. (ΙΛΝΕ):σύνταξη λημμάτων των τόμων 5α (1984) και 5β (1989)

Β) Άρθρα

 • (υπό έκδ.) "Το ιδίωμα της Μάνης" (συμμετοχή στο συλλογικό έργο Νεοελληνικές Διάλεκτοι. (επιμ. Τζιτζιλής Χρ.) Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), (περίπου σ.85).
 • 2017  “The Historical Dictionary of Modern Greek”. In Wandl-Vogt E. & A. Dorn. (eds.) Dialekt | Dialect 2.0. Langfassungen, 7. Kongress der Internationalen Gesellschaft für Dialektologie und Geolinguistik (SIGD). Wien: Praesens Verlag, 13-37 (σε συνεργ. με Ι. Μανωλέσσου).
 • 2013 «Τhe Historical Dictionary of Modern Greek: dialectological issues». Dialectologia, Special issue IV (2013) 25-48. (σε συνεργ. με Ι. Μανωλέσσου).
 • 2013 «Λαϊκή ‘ετυμολογία’τοπωνυμίων. Περιπτώσεις από το νομό Φθιώτιδας», (Πρακτικά Ε΄ Ονοματολογικού Συνεδρίου, Λαμία 2008) Ονόματα 21, 243-249.
 • 2012 «Λεξικογραφική προσέγγιση της σημασίας. Η θέση του ΙΛΝΕ»Λεξικογραφικόν Δελτίον 26, 223-278.
 • 2012  «Η φωνητική απόδοση των νεοελληνικών διαλέκτων», Λεξικογραφικόν Δελτίον 26, 161-222. (σε συνεργ. με Ι. Μανωλέσσου και Σ. Μπέη).
 • 2012 «Τα διπλά σύμφωνα στις νεοελληνικές διαλέκτους. Συγχρονική και διαχρονική προσέγγιση», στο Ζ. Γαβριηλίδου, Α. Ευθυμίου κ. α. (εκδ.) Selected papers of the 10th international conference of Greek Linguistics, Komotini: University of Thrace, 950-959. (σε συνεργ. με Ι. Μανωλέσσου).
 • 2011 «Τα παραγωγικά επιθήματα επιθετικών σχηματισμών στο ιδίωμα της Μάνης»,  Νεοελληνική Διαλεκτολογία 6, 351-381.
 • 2010  «To επίρρημα καλά ως ποσοτικός προσδιορισμός», Τιμητικό αφιέρωμα στην Ε. Γιακουμάκη, Αθήνα, 259-267.
 • 2010  «Τhe Research Centre for Modern Greek Dialects - Historical Dictionary». Proceedings of the 4th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (Chios, 11-13 June 2009), 10-15 [e-book].
 • (υπό έκδ.) «Φράσεις από τον  ιδιωματικό λόγο της Μεσσηνίας»,(Πρακτικά Συνεδρίου Μεσσηνιακών Σπουδών «Άνω Μεσσηνία. Ιστορία και Πολιτισμός», Καλαμάτα, 20-22 Νοεμβρίου 2009) Μεσσηνιακά Χρονικά.
 • 2008 "Ενδοδιαλεκτική διαφοροποίηση: μεθοδολογικοί προβληματισμοί", . Τόμος αφιερωμένος στον καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη. Αθήνα, 267- 276.
 • 2008 "Η κατανομή των ρηματικών καταλήξεων -ουν/-ουσι(ν) και -αν/-ασι(ν) στην Κυπριακή. Διαχρονική και συγχρονική θεώρηση". Πρακτικά Ε΄ Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας. (Αθήνα 18-20 Μαΐου 2006). Νεοελληνική Διαλεκτολογία 5 (2008) 215 - 232.
 • 2007 Δωδεκανησιακά φωνητικά στοιχεία σε τοπωνύμια της Σίφνου". Πρακτικά Δ΄ Ονοματολογικού Συνεδρίου (Τήνος, 20-22 Οκτωβρίου 2005). Αθήνα 2007,597-604.
 • 2006 Dialect Dictionaries: synchronic and diachronic dimensions of the material. Filia. Studies in Honour of Bo-Lennart Eklund. Media Tryck Lund, 27-40.
 • 2006 "Σημασιολογική προσέγγιση λέξεων του σιφναϊκού ιδιώματος", Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Σιφναϊκού Συμποσίου (Σίφνος, 27-30 Ιουνίου 2002), τ.3, Αθήνα, 313-318.
 • 2005 "Διαλεκτικά στοιχεία σε ιδιωτικά έγγραφα (μέσα του 16ου-αρχές 19ου αι.) από τη Δ. Μάνη". Άνθη Φιλίας. Τιμητικό αφιέρωμα στον Κ. Μηνά. Αθήνα, 279-291.
 • 2003 "Η σημασιολογική λειτουργία της προθέσεως συν ως προθήματος στα σύνθετα του ιδιώματος της Ίμβρου", Πρακτικά Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας, (Αθήνα, 6-8 Δεκεμβρίου 2001). Νεοελληνική Διαλεκτολογία 4 (2003) 351 - 362.
 • 2003 "Λόγιες φράσεις της κοινής Νέας Ελληνικής στις διαλέκτους και τα ιδιώματα" Λεξικογραφικόν Δελτίον 24 (2003): 89-96.
 • 2001 Μηχανοργάνωση του πίνακα τοπωνυμίων του ΙΛΝΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος "ΑΜΗΤΟΣ". Λεξικογραφικόν Δελτίον 23 (2001): 109-129.
 • 2000 Το βόρειο ιδίωμα της Άνδρου, Πρακτικά Γ΄Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας (Κάλυμνος 20-23 Οκτωβρίου 1998). Νεοελληνική Διαλεκτολογία 3 (2000) 203 - 214.
 • 1998 Η σημερινή κατάσταση των νεοελληνικών διαλέκτων και ιδιωμάτων, Ετήσιο Λεύκωμα Πολιτισμού, «Η γλώσσα των Ελλήνων», εκδ. Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου, Άγιον Όρος. (Σμυρνιωτάκης Εκδοτική).
 • 1998 "Πιτίρημα του καταραμένου: ετυμολογική προσέγγιση" Λεξικογραφικόν Δελτίον 21 (1998), σ. 123-127.
 • 1998 Συντάξεις της προθέσεως επί στα νεοελληνικά ιδιώματα, Νεοελληνική Διαλεκτολογία 2 (1998) 223-238.
 • 1997 "Σπουδή συντάξεως ενός λήμματος του Ιστορικού Λεξικού", Φιλερήμου Αγάπησις, Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Αγ. Τσοπανάκη, Ρόδος, 419 - 428.
 • 1996 Η πρόθεση επί στα νεοελληνικά ιδιώματα Λεξικογραφικόν Δελτίoν 20 (1996), σ. 165 - 220 +VI πίνακες.
 • 1993 Σημασιολογικά, Λεξικογραφικόν Δελτίον 18 (1993), 145-166.
 • 1993 Modern Greek Dialects and the Historical Lexicon of the Modern Greek Language, Rapport fra Det graesk-danske Leksikografimode pa Det danske Institut I Athen 3-5 November 1993, Arhus 1994, p. 57-63.
 • 1991 Η Μεταφορά στη Λεξικογραφία Λεξικογραφικόν Δελτίον 17 (1991), 339- 341.
 • 1988 Προέλευση του τοπωνυμίου ‘Πελάτι’, Ονόματα 12 (1988) 357-358.
 • 1985 Παρωνύμια από περιοχή της Έξω Μάνης, Λεξικογραφικόν Δελτίον 15 (1985), σ. 233-255 +ΙΙ πίνακες.
 • 1985 Γλωσσογεωγραφικές παρατηρήσεις στο ιδίωμα της περιοχής Αλαγονίας, Λεξικογραφικόν Δελτίον 15 (1985), σ.135-146.
 • 1982 Η σημερινή γλωσσική κατάσταση στο νομό Πιερίας Λεξικογραφικόν Δελτίον 14 (1982), σ. 243-253.

Γ) Βιβλιοκρισίες-Βιβλιοπαρουσιάσεις

 • 2013 «A. Βασιλείου, Τοπωνυμικό της βλαχόφωνης (Καραγκούνικης) περιοχής της Ακαρνανίας:γεωγραφική και ιστορική επισκόπηση – ιδίωμα», Τα Αιτωλικά 20, 402-409.
 • 2006 "D. J. Georgacas, A Modern Greek-English Dictionary" vol.1 (επιμ. Ι.Ν. Καζάζης) Ηλεκτρονική έκδοση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
 • 2006 "Ι.Ν. Καζάζης - Τ.Α. Καραναστάσης, Επιτομή του Λεξικού της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας 1100-1669 του Εμμ.
  Κριαρά", τ.1 (2001), τ. 2 (2003), Θεσσαλονίκη: Ηλεκτρονική έκδοση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας: Συστατικά - Κείμενα -Οδηγός χρήσης - Τύποι γλωσσικών ασκήσεων για την Επιτομή του Λεξικού της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας 1100-1669 του Εμμ. Κριαρά (επιστημονική επιμέλεια Ι.Ν. Καζάζης). Θεσσαλονίκη 2006, σσ. 27-33.
 • 1996 "Photis Apostolopoulos, Inventaire Methodique de Linguistique Byzantine (Grec Medieval). Θεσσαλονίκη 1994": Λεξικογραφικόν Δελτίον 20 (1996) 339-341

Επιστημονική και τυπογραφική επιμέλεια:

1993 - 2012 Λεξικογραφικόν Δελτίον τόμοι: 18 (1993), 21 (1998), 23 (2001), 26 (2012)

2003 - 2012 Νεοελληνική Διαλεκτολογία τόμοι: 4 (2003), 5 (2008), 6 (2012)

2008 Επιστημονική επιμέλεια του ελληνόγλωσσου μέρους του τόμου «Οι νεοελληνικές διαλεκτικές ποικιλίες και η μελέτη τους στο ΚΕΝΔΙ–ΙΛΝΕ της Ακαδημίας Αθηνών. Έκδοση συνοδευτική της ομώνυμης εκπαιδευτικής πολυμεσικής εφαρμογής» (Υποέργο 5 του Έργου «Μνημεία Νεοελληνικού Λόγου»), (συνεργ. με Ε. Γιακουμάκη και Α. Αφρουδάκη).

 

ΛΟΙΠΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Επιτόπια έρευνα και μελέτη γλωσσικών ιδιωμάτων / Καταγραφή γλωσσικού υλικού και αρχειοθέτησή του στο Κέντρο του Ιστορικού Λεξικού:

 • Ιδίωμα Έξω Μάνης [αρ. χφφ. 1134 (1977), 1242 (1983)]
 • Πίνακας φυτών Έξω Μάνης (λαίκή και επιστημονική ονομασία, δείγματα φυτών) αρ. χφφ 1255 και 1256 (1977)
 • Ιδίωμα Πιερίας [αρ. χφφ. 1144 (1978), 1161 (1979), 1195 (1980)]
 • Ιδίωμα Αλαγονίας [αρ.χφ. 1231 (1982)]
 • Ιδίωμα Ζακύνθου [αρ. χφ. 1254 (1984)]
 • Ιδίωμα Ευβοίας [αρ. χφφ. 1279 (1985), 1321 (1992)]
 • Ιδίωμα Σκοπέλου [αρ. χφ.1297 (1989)]
 • Ιδίωμα Αιτωλοακαρνανίας (επαρχ. Ναυπακτίας) [αρ. χφ. 1306 (1990)]
 • Ιδίωμα Πρεβέζης [αρ. χφ.1317 (1991)]
 • Ιδίωμα Κέας [αρ. χφ. 1336 (1993)]
 • Ιδίωμα Ιωαννίνων (Ζαγόρι) [αρ. χφ. 1343 (1994)]
 • Ιδίωμα Επιδαύρου Λιμηράς [αρ. χφ. 1364 (1995)]
 • Ιδίωμα Άνδρου [αρ. χφφ. 1400 (1997), 1401 (1998)]
 • Ιδίωμα Αργολίδος [αρ. χφ. 1408 (1999)]
 • Ιδίωμα ορεινής Κορινθίας [αρ. χφ. 1419 (2000)]
 • Ιδίωμα Γορτυνίας του ν. Αρκαδίας [αρ.χφ 1438 (αποστολή έτους 2003)]
 • Ιδίωμα Αλμυρού Βόλου [αρ.χφ 1439 (αποστολή έτους 2004)]
 • Ιδίωμα Τριφυλίας του ν. Μεσσηνίας [αρ.χφ 1440 (αποστολή έτους 2005)]

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

 • Πρόγραμμα Διάλογος (σε συνεργασία με το Ι.Ε.Λ.)
 • Πρόγραμμα: Αμητός (σε συνεργασία με το Ι.Ε.Λ.)
 • Πρόγραμμα: Ελληνικός Λόγος Ι - ΙV (Ακαδημία Αθηνών)
 • ΜΝΗΜΕΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (εν εξελίξει)
 • Προβολή του έργου των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών στον παγκόσμιο ιστό (Ακαδημία Αθηνών / ΓΓΤΤ)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

 • με το Πανεπιστήμιο Lund Σουηδίας
 • με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
 • με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου

 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 

 • της Εν Αθήναις Γλωσσικής Εταιρείας
 • της Εν Αθήναις Επιστημονικής Εταιρείας
 • της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας
 • της Ελληνικής Διαλεκτολογικής Εταιρείας
 • της Επιστημονικής Εταιρείας Λακωνικών Σπουδών

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Αλεξάνδρου Σούτσου 22, 106 71 Aθήνα

Τηλ. 211 2111 001
Fax: 210 3609 187

e-mail: chbassea@academyofathens.gr