Μπασέα-Μπεζαντάκου Χριστίνα


Μπασέα-Μπεζαντάκου Χριστίνα
Επιστημονικός Συνεργάτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • 1991 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Γλωσσολογίας: Διδακτορικό Δίπλωμα
 • 1975 Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας: Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Μελέτη και έρευνα των νεοελληνικών διαλέκτων και ιδιωμάτων, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη Λεξικογραφία και Σημασιολογία.

ΛΟΙΠΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

Επιτόπια έρευνα και μελέτη γλωσσικών ιδιωμάτων / Καταγραφή γλωσσικού υλικού και αρχειοθέτησή του στο Κέντρο του Ιστορικού Λεξικού:

 

 • Ιδίωμα Έξω Μάνης [αρ. χφφ. 1134 (1977), 1242 (1983)]
 • Πίνακας φυτών Έξω Μάνης (λαίκή και επιστημονική ονομασία, δείγματα φυτών) αρ. χφφ 1255 και 1256 (1977)
 • Ιδίωμα Πιερίας [αρ. χφφ. 1144 (1978), 1161 (1979), 1195 (1980)]
 • Ιδίωμα Αλαγονίας [αρ.χφ. 1231 (1982)]
 • Ιδίωμα Ζακύνθου [αρ. χφ. 1254 (1984)]
 • Ιδίωμα Ευβοίας [αρ. χφφ. 1279 (1985), 1321 (1992)]
 • Ιδίωμα Σκοπέλου [αρ. χφ.1297 (1989)]
 • Ιδίωμα Αιτωλοακαρνανίας (επαρχ. Ναυπακτίας) [αρ. χφ. 1306 (1990)]
 • Ιδίωμα Πρεβέζης [αρ. χφ.1317 (1991)]
 • Ιδίωμα Κέας [αρ. χφ. 1336 (1993)]
 • Ιδίωμα Ιωαννίνων (Ζαγόρι) [αρ. χφ. 1343 (1994)]
 • Ιδίωμα Επιδαύρου Λιμηράς [αρ. χφ. 1364 (1995)]
 • Ιδίωμα Άνδρου [αρ. χφφ. 1400 (1997), 1401 (1998)]
 • Ιδίωμα Αργολίδος [αρ. χφ. 1408 (1999)]
 • Ιδίωμα ορεινής Κορινθίας [αρ. χφ. 1419 (2000)]
 • Ιδίωμα Γορτυνίας του ν. Αρκαδίας [αρ.χφ 1438 (αποστολή έτους 2003)]
 • Ιδίωμα Αλμυρού Βόλου [αρ.χφ 1439 (αποστολή έτους 2004)]
 • Ιδίωμα Τριφυλίας του ν. Μεσσηνίας [αρ.χφ 1440 (αποστολή έτους 2005)]

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

 • Πρόγραμμα Διάλογος (σε συνεργασία με το Ι.Ε.Λ.)
 • Πρόγραμμα: Αμητός (σε συνεργασία με το Ι.Ε.Λ.)
 • Πρόγραμμα: Ελληνικός Λόγος Ι - ΙV (Ακαδημία Αθηνών)
 • ΜΝΗΜΕΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (εν εξελίξει)
 • Προβολή του έργου των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών στον παγκόσμιο ιστό (Ακαδημία Αθηνών / ΓΓΤΤ)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

 • με το Πανεπιστήμιο Lund Σουηδίας
 • με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
 • με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου

 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 

 • της Εν Αθήναις Γλωσσικής Εταιρείας
 • της Εν Αθήναις Επιστημονικής Εταιρείας
 • της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας
 • της Ελληνικής Διαλεκτολογικής Εταιρείας
 • της Επιστημονικής Εταιρείας Λακωνικών Σπουδών

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Αλεξάνδρου Σούτσου 22, 106 71 Aθήνα

Τηλ. 211 2111 001
Fax: 210 3609 187

e-mail: chbassea@academyofathens.gr