Διαλυνάς Κωνσταντίνος


Διαλυνάς Κωνσταντίνος
Ερευνητικός Συνεργάτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Σωρανού Εφεσίου 4,
115 27, Παπάγος, Αθήνα
Fax: 210 6597 641

e-mail: kdialynas@phys.uoa.gr