Φρίγγας Αντώνιος


Αντώνιος Φρίγγας
Συνεργάτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Γραφείο Ερευνών της Επιστήμης της Πληροφορικής και της Ηλεκτρονικής

Ειδικός Πληροφορικής Υγείας

Διεύθυνση:
Σωρανού του Εφεσίου 4,
115 27, Αθήνα