Γκιζέλης Γρηγόρης


Γρηγόρης Γκιζέλης
Επιστημονικός Συνεργάτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

         Ο Γρηγόρης Γκιζέλης είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1959). Έχει M.A. (1970) και Ph.D από το University of Pennsylvania (1972), και έχει παρακολουθήσει μαθήματα κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης στο Colgate University (1967). Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών του έλαβε τις ακόλουθες υποτροφίες: Fulbright, Travel Grant (1968-1972), Rockefeller Fund (1968-1969), Ford-Foundation-University of Pennsylvania (1968-1972), και National Institute of Mental Health(1970-1972). Διετέλεσε Διευθυντής του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας (ΚΕΕΚ) της Ακαδημίας Αθηνών από την ίδρυσή του (1979) μέχρι τον Δεκέμβριο του 2002, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε. Σε συνεργασία με τον ιδρυτή του Κέντρου, Ακαδημαϊκό Γρηγόρη Κασιμάτη, έθεσαν τους ερευνητικούς σκοπούς του Κέντρου.

        Το 1988 εισηγήθηκε την ίδρυση της Επιτροπής Ερευνών από την Ακαδημία Αθηνών, για να καταστεί δυνατή η χρησιμοποίηση κονδυλίων τα οποία είχαν δοθεί στο ΚΕΕΚ για τη διεξαγωγή ερευνών. Κατόπιν ενεργειών της Συγκλήτου ψηφίστηκε το άρθρο 8 παράγραφος 2 του Νόμου 1771/88 δια του οποίου επεξετάθησαν οι διατάξεις του Π.Δ. 432/81, το οποίο αναφέρεται στη σύσταση ειδικών λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Α.Ε.Ι., και στην Ακαδημία Αθηνών. Με εισήγηση της Εφορευτικής Επιτροπής του Κέντρου, -αποτελούμενης από τους Ακαδημαϊκούς Ξενοφώντα Ζολώτα Πρόεδρο, Άγγελο Αγγελόπουλο Επόπτη, και Γεώργιο Βλάχο Μέλος- στη Σύγκλητο της Ακαδημίας Αθηνών, ο Διευθυντής του Κέντρου διορίστηκε και Διευθυντής Γραμματείας της νεοσυσταθείσης, κατά τη Συνεδρία της Συγκλήτου της 10ης Μαḯου 1988, Επιτροπής Ερευνών. Σημειωτέον ότι η νεοσύστατη τότε Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών αποφάσισε να ενταχθούν στο ερευνητικό πρόγραμμα του ΚΕΕΚ οι τρεις πρώτες έρευνες, τη διεξαγωγή των οποίων ενέκρινε. 

          'Εχει δημοσιεύσει 23 βιβλία και μονογραφίες μεταξύ των οποίων: Επιστημονικά Λαογραφικά και Ανθρωπολογικά Παραδείγματα (Αθήνα, 1973), Η Ρητορική του Ενδύματος (Αθήνα, 1974), Narrative Rhetorical Devices of Persuasion in the Greek Community of Philadelphia (New York: Arno Press, 1980), Tradition and Modernity: Changing Patterns of Cultural Activity within the Greek Family (Budapest: Akadėmiai Kiado, 1984), Η Εθνογραφία της Υγείας (Αθήνα: Γρηγορόπουλος, 1977), Το Πολιτισμικό Σύστημα, Ο Σημειωτικός και Επικοινωνιακός Χαρακτήρας του (Αθήνα: Γρηγορόπουλος, 1980), Τα Προβλήματα του Ελληνικού Βιβλίου (Αθήνα: Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών, 1986), Πολιτική και Πολιτισμικό Σύστημα: Ανθρωπολογική Προσέγγιση στην Κατανόηση των Σύγχρονων Πολιτικοκοινωνικών Προβλημάτων ( Αθήνα: ΕΛΛΟΠΙΑ, 2005). Το πελατειακό σύστημα, η ελληνική γραφειοκρατία και οι παράγοντες διαμόρφωσης της ελληνικής ιδιαιτερότητας (Αθήναι: Δημοσιεύματα του ΚΕΕΚ, Ακαδημία Αθηνών, αριθμ. 11, 2009).  Τα βιβλία του Το Πολιτισμικό Σύστημα, Ο Σημειωτικός και Επικοινωνιακός Χαρακτήρας του και Το Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα: Ανάλυση και Κριτική των Ιστορικών Γεγονότων και της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής (Αθήνα: ΚΕΒΑ, 1992) έχουν χρησιμοποιηθεί ως Πανεπιστημιακά Διδακτικά Εγχειρίδια. Στα επόμενα τέσσερα βιβλία του βασίστηκαν διδακτορικές διατριβές: Η Ρητορική του Ενδύματος (5 διατριβές), Χωροκατανομή και Οργάνωση των Λαογραφικών Μουσείων και Συλλογών της Χώρας (Αθήνα: ΕΚΚΕ, 1979, Τόμοι Α και Β) (1 διατριβή), Το Πολιτισμικό Σύστημα, Ο Σημειωτικός και Επικοινωνιακός Χαρακτήρας του (1 διατριβή), Τα Προβλήματα του Ελληνικού Βιβλίου (1 διατριβή).

          Έχει επιμεληθεί της έκδοσης επτά βιβλίων. Έχει δημοσιεύσει 200 άρθρα σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά. Έχει οργανώσει και διευθύνει τριάντα ερευνητικά προγράμματα, εκ των οποίων πέντε ήταν διακρατικά με επιχορήγηση από Διεθνείς Οργανισμούς. Στη διάρκεια της υπηρεσίας του ως διευθυντής του ΚΕΕΚ εκδόθηκαν από το Κέντρον, την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ξένους εκδοτικούς οίκους αλλά και ελληνικούς, στους οποίους απευθύνθηκαν οι ερευνητές-συγγραφείς, όταν δεν κατέστη δυνατή η χρηματοδότηση από την Ακαδημία Αθηνών, 21 βιβλία βασισμένα σε έρευνες του Κέντρου. Το 1987 εκδόθηκε έπειτα από εισήγησή του η Ελληνική Κοινωνία, περιοδική έκδοση του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας Αθηνών και επιμελήθηκε των τόμων 1-5,7. Είχε επίσης τη συνεπιμέλεια των τόμων 10-11.   

         Ο Γρηγόρης Γκιζέλης είναι μέλος πολλών διεθνών επιστημονικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων οι International Sociological Association (από το 1978 μέχρι το 1982 διετέλεσε και εκπρόσωπος της Ελλάδος), Αmerican Anthropological Association, Council on Education and Anthropology, American Ethnological Society, American Folklore Society. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας και της Εταιρείας Ελλήνων Ανθρωπολόγων, της οποίας διετέλεσε Πρόεδρος από την ίδρυσή της μέχρι το 2000. Τη διετία 1981-1983 ήταν μέλος της Εθνικής Επιτροπής της ΟΥΝΕΣΚΟ. Διετέλεσε μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του International Journal of Sociology and Social Policy και κριτής άρθρων για το Journal of International Sociology. Από την 26 Ιανουαρίου 1998 είναι Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Ανθρωπιστικών Ερευνών της Μόσχας. Το βιογραφικό του σημείωμα έχει δημοσιευτεί στο Marquis Who is Who in the World και στο 5000 Personalities of the World.

 

 

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Αναγνωστοπούλου 14, 106 73 Αθήνα

τηλ.: 210 3664622

Fax: 210 3664 658
e-mail: ggizel@academyofathens.gr