Καψιμαλάκου Σμαράγδα


Σμαράγδα Καψιμαλάκου
Συνεργάτης - Ιατρός

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Γραφείο Ερευνών της Επιστήμης της Πληροφορικής και της Ηλεκτρονικής

Διεύθυνση:
Σωρανού του Εφεσίου 4,
115 27, Αθήνα