Καρασίμος Αθανάσιος


Αθανάσιος Καρασίμος 
Επιστημονικός Συνεργάτης (με σύμβαση)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Αναγνωστοπούλου 14, 106 73 Aθήνα
Τηλ. 210 3664 656

Fax. 210 3626 990

e-mail: akarasimos@academyofathens.gr