Κρεκούκιας Δημήτριος


Κρεκούκιας Δημήτριος
Επιστημονικός Συνεργάτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Αλεξάνδρου Σούτσου 22, 106 71 Aθήνα
Τηλ. 210 9815 793

Fax: 210 3609 187