Πιπιλή Μαρία


Πιπιλή Μαρία
Επιστημονικός Συνεργάτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955. Σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1973-1977) και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην κλασική αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης όπου έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα Master’s (1980) και διδακτορικό δίπλωμα (1982). Θέμα διδακτορικής διατριβής: Laconian Iconography of the Sixth Century B.C. (επόπτης καθηγ. John Boardman).

Εργάσθηκε ως έκτακτη επιστημονική βοηθός στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (1978), ως ερευνήτρια στο Αρχείο Beazley του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (1984-1985) και από το 1985 ως ερευνήτρια στο Κέντρο Ερεύνης της Αρχαιότητος της Ακαδημίας Αθηνών, όπου ήταν υπεύθυνη μεταξύ άλλων για το διεθνές πρόγραμμα Corpus Vasorum Antiquorum. Διετέλεσε Διευθύνουσα του Κ.Ε.Α από το 1989 έως το 1994 και Διευθύντρια από το 1994 έως την αποχώρησή της από την ενεργό υπηρεσία το 2012.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Α. ΒΙΒΛΙΑ

Laconian Iconography of the Sixth Century B.C. (Oxford Committee for Archaeology Monograph no. 12 – Oxford, 1987)

Corpus Vasorum Antiquorum. Athens, National Museum fasc. 4 (Greece fasc. 4): Attic Black-Figure Skyphoi(Athens, 1993)

Β. ΑΡΘΡΑ

- “Μία νέα κύλικα τύπου Σιάνων”, Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών 14 (1981) 76-84.

- “A Laconian cup in the National Museum of Athens”, Oxford Journal of Archaeology 4 (1985) 233-239.

- “Hermes and the Child Dionysos: What Did Pausanias see on the Amyklai Throne?”, στο M. Gnade (ed.), Stips Votiva. Papers Presented to C.M. Stibbe (Amsterdam, 1991) 143-147.

- “A Laconian Ivory Reconsidered”, στο J. Motyka Sanders (ed.), ΦΙΛΟΛΑΚΩΝ. Lakonian Studies in Honour of Hector Catling (1992) 179-184.

- “A Skyphos by the Affecter in Athens: Dispersed Fragments Reassembled”, στο O. Palagia (eds), Greek Offerings. Essays on Greek Art in Honour of John Boardman (Oxford, 1997) 87-94.

- “Archaic Laconian Vase-Painting: Some Iconographic Considerations”, στο W.G. Cavanagh – S.E.C. Walker (eds), Sparta in Laconia. The Archaeology of a City and its Countryside. Proceedings of the 19th British Museum Classical ColloquiumLondon 6-8 December 1995 (British School at Athens Studies no. 4, 1998) 82-96.

- “Vases from the Samian Heraion: Shapes and Iconography”, στο Αγαθός Δαίμων. Mythes et cultes. Etudes d’iconographie en l’honneur de Lilly Kahil (BCH Suppl. 38, 2000) 409-421.

- “Wearing an Other Hat: Workmen in Town and Country”, στο B. Cohen (ed.), Not the Classical Ideal: Athens and the Construction of the Other in Greek Art (Leiden 2000) 153-179.

- “Samos, the Artemis Sanctuary: The Laconian Pottery”, Jahrbuch des Deutschen Archaeologischen Instituts117 (2001) 17-102.

- “The Penthesilea Painter in the Attic Countryside”, στο A.J. Clark – J. Gaunt (eds), Essays in Honour of Dietrich von Bothmer (Amsterdam, 2002) 275-282.

- “Des vases pour Héra et Artemis: Deux sanctuaires samiens du Vie siècle av. J.-C.”, στο P. Rouillard – A. Verbanck-Piérard (eds), Le vase grec et ses destins (Munich, 2003) 132-138.

- “Athletes, Trainers and a Victor: Two New Siana Cups in the Benaki Museum”, Μουσείο Μπενάκη 3 (2003) 9-21.

- “Lakonische Vasen aus der Westnekropole von Samos: Ein erneuter Blick auf alte Funde”, Athenische Mitteilungen 119 (2004) 91-105.

- “The Clients of Laconian Black-Figure Vases”, στο J. de la Genière (ed.), Les clients de la céramique grecque. Actes du Colloque de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris 30-31 Janvier 2004 (Cahiers du Corpus Vasorum Antiquorum 1, 2006) 75-83.

- “Laconian Pottery”, στο N. Kaltsas (ed.), Athens-Sparta. Catalogue of the Exhibition, Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation (New York, 2006) 123-127.

- “Ο Τήλεφος ως ικέτης στο έπος και την τραγωδία Σχετικά με την κύλικα του Ιέρωνα στη Βοστώνη”, στο Amicitiae Gratia. Τόμος στη μνήμη Αλκμήνης Σταυρίδη (Αθήνα, 2008) 47-52.

- “Some Observations on the Laconian Droop Cup: Origin and Influences”, στο W.G. Cavanagh (ed.), Sparta and Laconia: From Prehistory to Pre-modern. Proceedings of the Conference, Sparta 17-20 March 2005(British School at Athens, Studies no. 16, 2009), 137-142.

- “White-Ground Lekythoi in Athenian Private Collections: Some Iconographic Observations”, στο J. Oakley – O. Palagia (eds), Athenian Potters and Painters II (2009), 240-248.

- “Λακωνική κεραμική στο Βόρειο Αιγαίο”, στο Μ. Τιβέριος, κ.ά. (επιμ.), Η κεραμική της αρχαϊκής εποχής στο Βόρειο Αιγαίο και την περιφέρειά του (700-480 π.Χ.). Πρακτικά Αρχαιολογικής ΣυνάντησηςΘεσσαλονίκη19-22 Μαϊου 2011 (Θεσσαλονίκη, 2012), 197-208.

- “The Recipients of the Volute-Kraters in Greece”, στο J. de la Genière (ed.),  Les cratères à volutes. Actes du Colloque de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris, 26-27 Octobre 2012 (Cahiers du Corpus Vasorum Antiquorum 2, 2014) 27-42.

- “Η λακωνική μελανόμορφη κεραμική στην Ετρουρία”, στο Π. Βαλαβάνης – Ε. Μανακίδου, ΕΓΡΑΦΣΕΝ ΚΑΙ ΕΠΟΙΕΣΕΝ. Μελέτες κεραμικής και εικονογραφίας προς τιμήν του καθηγητή Μιχάλη Τιβέριου(Θεσσαλονίκη, 2014) 139-152.

- “A New Geometric Pitcher from the Workshop of Athens 897”, στο Β. Βλάχου – Α. Γκαδόλου, Μελέτες στην Αρχαιολογία της Μεσογείου προς τιμήν της καθηγήτριας Νότας Κούρου (υπό έκδοση, Αθήνα 2017).

- “Laconian Pottery”, στο A. Powell (ed.), A Companion to Sparta (Blackwell Companions to the Ancient World) (υπό έκδοση, 2017)

Γ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ LEXICON ICONOGRAPHICUM MYTHOLOGIAE CLASSICAE (Zurich-Munich, 1981-2009) με τα παρακάτω λήμματα:

- “Demodokos”, LIMC III (1986) 371.

- “Euryalos II”, LIMC IV (1988) 94

- “Herkyna”, LIMC V (1990) 264-265

- “Hippodameia I”, LIMC V (1990) 686-701

- “Iolaos” και “Iolaos/Vile”, LIMC V (1990), 434-440

- “Keraon et Matton”, LIMC VI (1992) 23.

- “Lykomedes II”, “Lykomedes III”, LIMC VI (1992) 302.

- “Nephelai”, LIMC VI (1992) 779-780.

- “Nephele I”, “Nephele II”, LIMC VI (1992) 780-783

- “Nereus”, LIMC VI (1992) 824-837.

- “Pelagon”, LIMC VII (1994) 250

- “Philoktetes”, LIMC VII (1994) 376-385.

- “Thyestes”, LIMC VIII (1997) 20-22.

- “Doris I”, “Doris III”, LIMC VIII (1997) 563-564.

- “Ilioupersis”, LIMC VIII (1997) 650-657.

Δ. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

- A.A. Lemos, Archaic Pottery of Chios. The Decorated Styles (Oxford, 1991), στα Opuscula Atheniensia 21 (1997) 221-223.

- E. Holmberg, The Red-Line Painter and the Workshop of the Acheloos Painter (1990) και

- E. Holmberg, On the Rycroft Painter and Other Athenian Black-Figure Vase-Painters with a Feeling for Nature (1992) στα Opuscula Atheniensia 21 (1997) 223-224.

- M.- C. Villanueva Puig, Corpus Vasorum AntiquorumFrance fasc. 42, Musée du Louvre fasc. 28: Les lécythes attiques à figures noires ( Paris, 2010), στη Revue Archéologique 2014, 393-394.

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας