Τριτάκης Βασίλειος


Τριτάκης Βασίλειος
Επιστημονικός Συνεργάτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Σωρανού Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα
Fax: 210 6597 602

e-mail: vassos44@gmail.com