Αρχείο Καρολίνας Ραγκαβή (ΑΡ/Καρ)


1. ΕΓΓΡΑΦΑ
φάκελος 1: - Έγγραφα διαφόρων προς Καρολίνα της περιόδου 1835-1884
- Επιστολή Καρολίνας προς W. Scène
- Λογαριασμός
- Επιστολές Καρολίνας προς Παρμενίδη

2. ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
φάκελος 2: - Τετράδιο με σημειώσεις και ποιήματα, σελ. 60
- Αποκόμματα εφημερίδας, Το Άστυ, των εξής ημερομηνιών: 22/2/1898 (διπλό), 8/3/1898 (διπλό)