ΠΛΩΤΙΝΟΥ ΕΝΝΕΑΣ ΤΡΙΤΗ. Αρχαίο κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια Παύλος Καλλιγάς


 

ΠΛΩΤΙΝΟΥ

ΕΝΝΕΑΣ ΤΡΙΤΗ

Αρχαίο κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια

(Βιβλιοθήκη Α. Μανούση 5)

 

Σύνοψη:

Ο παρών τόμος καταλαμβάνει την τρίτη κατά σειρά θέση στις Εννεάδες του Πλωτίνου (3ος αι. μ.Χ.). Αποτελεί συμπίλημα φιλοσοφικών ζητημάτων για τη σύνδεση των οποίων καταβλήθηκε προσπάθεια να αναδειχθούν οι κεντρικές έννοιες της φιλοσοφίας του Πλωτίνου σχετικά με τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του φυσικού κόσμου, καθώς και για τις δυνάμεις που διέπουν τον τρόπο με τον οποίο οι ψυχές αποτελούν την αρχή κάθε κίνησης ή μεταβολής στον κόσμο. Ειδικότερα, το έργο ξεκινά με την παρουσίαση των μορφών που λαμβάνει η ρυθμιστική παρέμβαση των ανώτερων υποστάσεων (φυσική αναγκαιότητα- ειμαρμένη και θεϊκός σχεδιασμός-Πρόνοια). Έπειτα, αναπτύσσονται οι τρόποι με τους οποίους οι ψυχικές ενέργειες επιδρούν στο πεδίο της υλικότητας προσανατολίζοντάς το προς τις ανώτερες αλήθειες (δαιμονικές δυνάμεις και έρως). Μετά την ανάλυση των παραγόντων για την ανάπτυξη και τη διευθέτηση των ειδώλων στο χώρο και το χρόνο, ο φιλόσοφος καταλήγει σε μια πραγματεία Περί Θεωρίας μέσω της οποίας προβαίνει σε γενική ανασκόπηση της θεωρίας του περί ιεράρχησης των βασικών υποστάσεων (ΕΝ – ΝΟΥΣ - ΨΥΧΗ) και ανάγεται σταδιακά από τα κατώτερα μέρη της ψυχής στα ανώτερα στρώματα του Νου. Η ανάλυση αυτής της ιεραρχικής κατάταξης παρουσιάζεται στις επόμενες Εννεάδες.

 

Πληροφορίες Έκδοσης:

Τίτλος:             ΠΛΩΤΙΝΟΥ ΕΝΝΕΑΣ ΤΡΙΤΗ. Αρχαίο κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια

Συγγραφέας:   Παύλος Καλλιγάς

Έκδοση:           Ακαδημία Αθηνών - Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας

Χρονολογία:   Αθήναι 2004, σ. 642

ISBN:                978-960-404-028-6

ISSN:                1106-5931

Αρχεία: