Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού, 1930-2003. Ίδρυση, λειτουργία, ερευνητικές δραστηριότητες, δημοσιεύματα, Αθήνα 2003, 8ο, σελ. 46


Παρουσιάζονται συνοπτικά η ιστορία και οι δραστηριότητες του Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών από την ίδρυσή του έως σήμερα. Σε Παράρτημα δημοσιεύονται: ονομαστικός πίνακας του προσωπικού του Κέντρου κατά την ίδια περίοδο, κατάλογος των εκδόσεών του, καθώς και αναγραφή των άρθρων που δημοσιεύθηκαν στα δύο περιοδικά του Κέντρου, την Επετηρίδα του Μεσαιωνικού Αρχείου (1939-1970) και τα Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά, που διαδέχθηκαν το 1984 την Επετηρίδα.