Μπουραζέλης Κωνσταντίνος


Κωνσταντίνος Μπουραζέλης
Ακαδημαϊκός

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ρωμαϊκή Ιστορία

Γέννηση στην Αθήνα (1950). Σπουδές και δίπλωμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1968-1973, υπότροφος του ΙΚΥ, αριστούχος απόφοιτος). Μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό Αρχαίας Ιστορίας με υποτροφίες του Σταθατείου Κληροδοτήματος και του γερμανικού κράτους στο Παν/μιο του Marburg (1973-1979). Συμβασιούχος έργου για το θέμα της Παγκόσμιας Ιστορίας της UNESCO στην Ακαδημία Αθηνών (1980-1981), ερευνητής του Κέντρου Ερεύνης της Αρχαιότητος της Ακαδημίας Αθηνών (1982-1985), πρώτος εκλεγμένος Δ/τής του ίδιου Κέντρου (1985-1989). Αναπληρωτής Καθηγητής της Αρχαίας Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ (1989-2000), καθηγητής (2000-2018). Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΙΕ (1990-1993). Δ/τής επί σειρά ετών του Ιστορικού Σπουδαστηρίου στο Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, Αναπληρωτής Πρόεδρος του ίδιου Τμήματος (2003-2005) και Πρόεδρός του σε δύο θητείες: 2005-2007 και 2009-11. Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του ΕΚΠΑ (2007-2010). Αν. Πρόεδρος της Επιτροπής του Σαριπολείου Κληροδοτήματος (2007-2018). Αναπληρωτής Πρύτανη του ΕΚΠΑ για τα ακαδημαϊκά θέματα και τις διεθνείς σχέσεις (2014-2018). Ομότιμος Καθηγητής της Αρχαίας Ιστορίας και Σύμβουλος της Πρυτανείας του ΕΚΠΑ επί Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων με απόφαση Συγκλήτου (2018-). Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών (2023-).

Επισκέπτης καθηγητής Π/μίου Κρήτης (εαρ. εξάμ. 1995), Visiting Professor of the British Academy (Φεβρουάριος 1996), Visiting member of the Institute for Advanced Study/Princeton (1996/7), Επισκέπτης καθηγητής Παν/μίου Κύπρου (Φεβρουάριος 2007), Επισκέπτης ερευνητής του Ινστιτούτου Αρχαίας Ιστορίας του Παν/μίου της Κολωνίας με επιχορήγηση της Thyssen-Stiftung (Μάρτης-Ιούνιος 2012), Korrespondierendes Mitglied des Deutschen Archäologischen Instituts κ.ά. Μέλος των εκδοτικών επιτροπών των περιοδικών: Αρχαιογνωσία, Mediterraneo Antico, Classica et Mediaevalia, Pharos, και της σειράς αρχαιοϊστορικών μελετών HABES (Heidelberger Althistorische Beiträge und Epigraphische Studien).

Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Ιστορία. Θεματικά επίκεντρα: Πολιτική και θεσμική ιστορία του ελληνιστικού κόσμου, ιστορία των θεσμών του ρωμαϊκού κράτους (ρεπουμπλικανική και αυτοκρατορική περίοδος), θεσμική και κοινωνική εξέλιξη των νησιών του Αν. Αιγαίου στη ρωμαϊκή περίοδο, λατρεία των ηγεμόνων στον αρχαίο κόσμο, νεότερη ιστοριογραφία για την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα.

Μονογραφίες: Das hellenistische Makedonien und die Ägäis (München 1982). Θεία δωρεά. Μελέτες πάνω στην πολιτική της δυναστείας των Σεβήρων και την Constitutio Antoniniana (Αθήνα 1989∙ δεύτερη, γερμανική έκδοση: Βιέννη 2007). Kos between Hellenism and Rome (Philadelphia 2000). Οι τρόφιμοι της λύκαινας. Συνοπτική ιστορία των Ρωμαίων και της πολιτείας τους από την ίδρυση της Ρώμης έως και την εποχή του Διοκλητιανού (753 π. Χ. -305 μ. Χ.), Αθήνα (ΜΙΕΤ) 2017 (2η έκδ. 2021). Υπεύθυνος συντονιστής (και εν μέρει συγγραφέας) των κεφαλαίων περί Αφηρωισμού και Αποθεώσεως στο έργο: Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum (ThesCRA), vol. II, 2004.

Επιμελητής ή συνεπιμελητής έκδοσης δέκα τριών επιστημονικών τόμων, συγγραφέας πολλών άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, συμμετοχή σε διάφορα επιστημονικά προγράμματα πάνω σε θέματα Αρχαίας Ιστορίας.

Επίτιμος δημότης Δράμας.

 

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Ηλεκτρονική διεύθυνση: 
kburasel@arch.uoa.gr