Ρεγκάκος Αντώνιος


Αντώνιος Ρεγκάκος
Ακαδημαϊκός

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία

 Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Αποφοίτησε από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών το 1975. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Freiburg im Breisgau της Γερμανίας Κλασική Φιλολογία, Αρχαία Ιστορία και Αρχαιολογία. Το 1982 αναγορεύθηκε διδάκτωρ. Ως υποψήφιος υφηγητής, έλαβε εντολή διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο του Freiburg, συνέχισε τη συγγραφή της διατριβής με τίτλο Apollonios Rhodios und die Antike Homererklärung, την οποία είχε αρχίσει πριν να εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του στην Ελλάδα και το 1992 αναγορεύθηκε υφηγητής Κλασικής Φιλολογίας.
Δίδαξε στα Πανεπιστήμια του Freiburg (1992-1996) και της Βιέννης (1994-1995) και από το 1997 είναι καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Έχει διατελέσει Διευθυντής του Τομέα Κλασικών σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας από το 1999 έως το 2003 και Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. από το 2005 έως το 2009. Από το 2006 είναι μέλος του Δ.Σ. και Διευθυντής του Τμήματος Γλωσσολογίας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στη Θεσσαλονίκη. Στο Τμήμα αυτό καταρτίζεται υπό την εποπτεία διεθνούς επιστημονικής επιτροπής Λεξικό αρχαίων γραμματικών, ρητορικών και φιλολογικών όρων.
Από το 2007 είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση στο Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. σημαντικών ετήσιων διεθνών συνεδρίων.
Με τον Καθηγητή Franco Montanari είναι εκδότης της σειράς Trends in Classics Supplementary Volumes και του εξαμηνιαίου αρχαιογνωστικού περιοδικού Trends in Classics. Ανήκει επίσης στην κριτική επιτροπή των περιοδικών Rivista di Filologia e di Instruzione Classica (Torino) , Wiener Studien (Βιέννη) και Eikasmos (Bologna).
Έχει συγγράψει 5 μονογραφίες στα γερμανικά και στα ελληνικά, 34 άρθρα και έχει συνεκδώσει 14 συλλογικούς τόμους. Επίσης, από το 1997 έχει επιμεληθεί τη μετάφραση θεμελιωδών έργων της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στα νέα ελληνικά. Ενδεικτικά μνημονεύονται το εξάτομο υπόμνημα στην Ιλιάδα του Cambridge University Press (γενικός εκδότης: G. S. Kirk), το τρίτομο υπόμνημα στην Οδύσσεια του Oxford University Press, οι δύο πρώτοι τόμοι του υπομνήματος του S. Hornblower στον Θουκυδίδη, ο πρώτος τόμος του υπομνήματος του David Asheri στον Ηρόδοτο, η Ιστορία της αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας του F. Montanari (σε συνεργασία με τον Δ. Ιακώβ) και το A New Companion to Homer των I. Morris και B. Powell.
Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από το 2011.

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Επόπτης Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων
Αλεξάνδρου Σούτσου 22, 10671 Αθήνα
Τηλ.: 211 2111000
Φαξ: 210 3609187

Επόπτης Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας
Αναγνωστοπούλου 14, 106 73 Αθήνα
Τηλ.-Φαξ 210 3664 630
                210 3664 608
e-mail: antonios.rengakos@gmail.com
rengakos@the.forthnet.gr