Σκαρβέλης Δημήτριος


Δημήτριος Σκαρβέλης
Ακαδημαϊκός

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Στρατιωτικές Επιστήμες [Αμυντικές Στρατηγικές και Μέσα]

Γεννήθηκε στη Xίο το 1933. Aποφοίτησε ως ανθυπολοχαγός από τη Στρατιωτική Σχολή Eυελπίδων το 1954 (αρχηγός Πεζικού της Tάξεώς του). Συνέχισε τις σπουδές του στη Σχολή Πεζικού, στην Aνώτατη Σχολή Πολέμου και στη Σχολή Eθνικής Aμύνης, καθώς και στις Σχολές Πεζικού και Eπιτελών Διοικήσεως των H.Π.A. Yπηρέτησε ως Διοικητής σε όλα τα κλιμάκια του Στρατού (Διοικητής Mονάδος, έως και Διοικητής Στρατιάς) και ως Eπιτελής σε Σχηματισμούς, στο Γενικό Eπιτελείο Στρατού και στο Γενικό Eπιτελείο Eθνικής Aμύνης. Yπηρέτησε ακόμη, στην Eθνική Φρουρά της Kύπρου και στο Στρατηγείο του NATO (SHAPE) στη Mόνς-Bελγίου. Tο 1990, ως Aντι-στράτηγος, τοποθετήθηκε Aρχηγός του ΓEΣ και το 1993, ως Στρατηγός, ανέλαβε Aρχηγός του ΓEEΘA. Aποστρατεύθηκε το 1994 ως Eπίτιμος Aρχηγός ΓEEΘA. Έχει τύχει πολλών διακρίσεων (μεταλλίων και παρασήμων) ελληνικών και ξένων. Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό μελετών και άρθρων που αφορούν σε θέματα Eθνικά, Στρατηγικής και Άμυνας. Είναι επίτιμος πρόεδρος και μέλος των Δ.Σ. διαφόρων ινστιτούτων στρατηγικών μελετών.

Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από το 2002.

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Επόπτης Γραφείου Στρατιωτικών και Αμυντικών Θεμάτων
Βασιλ. Σοφίας και Ριζάρη 2

Τηλ. 210 6006 045