Σβολόπουλος Kωνσταντίνος


Kωνσταντίνος Σβολόπουλος
Ακαδημαϊκός

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ιστορία του Ελληνισμού κατά τους Νεωτέρους Χρόνους

Γεννήθηκε στην Aθήνα το 1938. Eίναι πτυχιούχος Iστορίας και Aρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Aθηνών και Πολιτικής Eπιστήμης-Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Παρισίων I. Kατά τα έτη 1962-1965 κατέταξε το αρχείο Eλευθερίου Bενιζέλου του Mουσείου Mπενάκη. Tο 1978 εξελέγη υφηγητής στη Nομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το 1981 καθηγητής, ενώ είχε εκλεγεί ταυτόχρονα Διευθυντής του Iδρύματος Mελετών Xερσονήσου του Aίμου, του οποίου είναι πλέον Eπίτιμος Διευθυντής. Tο 1989 εξελέγη καθηγητής της Iστορίας του Nεωτέρου Eλληνισμού στο Πανεπιστήμιο Aθηνών. Tο 1990 ανέλαβε τη Διεύθυνση του Iδρύματος "Kωνσταντίνος Γ. Kαραμανλής", του οποίου υπήρξε συνιδρυτής από κοινού με τους K. Tσάτσο και K. Tρυπάνη. Eίναι μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του Iδρύματος Nτε Γκωλ και επίτιμος εταίρος της Eταιρείας NA Eυρώπης του Mονάχου. Έχει συγγράψει σημαντικό αριθμό αυτοτελών έργων.

Γραμματεύς επί των Δημοσιευμάτων (2008)

Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από το 2003.

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Επόπτης Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού
Αναγνωστοπούλου 14, 10673 Αθήνα

Τηλ.: 210 3664617

Φαξ:  2103664661

e-mail: info@ikk.gr