Βοκοτόπουλος Παναγιώτης


Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος
Ακαδημαϊκός

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη

Γεννήθηκε  στην Αθήνα το 1930. Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επιστημονικός συνεργάτης της Θ΄ Εκθέσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης "Η Βυζαντινή Τέχνη, Τέχνη Ευρωπαϊκή" (1963-1964). Επιμελητής Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (1965-1973, 1975-1976). Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1976 έκτακτος, 1980 τακτικός), μετεκλήθη το 1987 στην αντίστοιχη θέση του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ομότιμος το 1997. Αντεπιστέλλον μέλος της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών. Επίτιμος διδάκτωρ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Αντεπιστέλλων εταίρος του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το συγγραφικό του έργο αναφέρεται κυρίως στην βυζαντινή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική και στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή ζωγραφική (τοιχογραφίες, εικόνες, μικρογραφίες χειρογράφων). Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (1980-1988). Έχει ανασκάψει μεταξύ άλλων, την παλαιοχριστιανική βασιλική του Μύτικα Ακαρνανίας και το καθολικό της Μονής Παντανάσσης Φιλιππιάδος.  

Κυριώτερα αυτοτελή έργα: Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική εις την Δυτικήν Στερεάν Ελλάδα και την Ήπειρον από του τέλους του 7ου μέχρι του τέλους του 10ου αιώνος (Θεσσαλονίκη 1975, 1992). Εικόνες της Κέρκυρας (Αθήνα 1990). Βυζαντινές εικόνες (Αθήνα 1995). Μικρογραφίες των βυζαντινών χειρογράφων του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων (Αθήναι-Ιεροσόλυμα 2002), Αγγλική έκδοση: Byzantine Illuminated Manuscripts of the Patriarchate of Jerusalem (Athens and Jerusalem 2002). Η Μονή του Αγίου Δημητρίου στο Φανάρι. Συμβολή στην μελέτη της Αρχιτεκτονικής του Δεσποτάτου της Ηπείρου (Αθήνα 2012).  Πλήρης κατάλογος δημοσιευμάτων στον τόμο Αφιέρωμα στον ακαδημαϊκό Παναγιώτη Λ. Βοκοτόπουλο, Αθήνα 2015, σ. 18 – 23.

Διακρίσεις: Ιππότης του Τάγματος του Αστέρος της Ιταλικής Αλληλεγγύης (Cavaliere dell' Ordine della Stella della Solidarietà Italiana). Μετάλλιον του Δήμου Ερμουπόλεως.

Πρόεδρος της Ακαδημίας (2007) και Γραμματεύς επί των Δημοσιευμάτων (2009 - ).

 

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Κέντρον Ερεύνης της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης
Αναγνωστοπούλου 14
10673 Αθήνα

τηλ. 210 3664647
e-mail: kevmt@academyofathens.gr