Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου 10 (1960), 1997


Περιεχόμενα

 

  • Σοφιανός Δημήτριος Ζ., Εισαγωγικό σημείωμα, σ. ε΄-ζ΄
  • Βρανούσης Λέανδρος, Ένα εγχειρίδιο φαναριωτικού μακιαβελισμού, σ. 1-12
  • Βρανούσης Λέανδρος, "Πολιτικά Σοφίσματα". Ανέκδοτον έργον του Αθανασίου Χριστοπούλου, σ. 13-162, πίν. Α΄-Δ΄
  • Μανούσακας Μανούσος Ι. - Πατρινέλης Χρίστος Γ., Η αλληλογραφία του Ιωάννου Γρηγοροπούλου μετά του Μ. Μουσούρου, Α. Αποστόλη, Ζ. Καλλιέργη και άλλων λογίων της Αναγεννήσεως χρονολογουμένη (1494-1503), σ. 163-201
  • Επιστημονικαί αποστολαί κατά το έτος 1960: Έκθεσις Μ. Ι. Μανούσακα [έρευνες στη Ρώμη, το Μιλάνο, το Παρίσι, τη Βιέννη, τη Βενετία και την Πάδουα], σ. 203-217
  • Έκθεσις Λ. Ι. Βρανούση [έρευνες στη Ρουμανία], σ. 218- 227
  • Έκθεσις Β. Β. Σφυρόερα [έρευνες στις Κυκλάδες], σ. 228-234
  • Μανούσακας Μανούσος Ι., Συνοπτική έκθεσις των πεπραγμένων του Μεσαιωνικού Αρχείου κατά το έτος 1960, σ. 235-236
  • Resumé, σ. 237-240
  • Βρανούσης Λέανδρος Ι., Φαναριώτικα εγχειρίδια πολιτειολογίας και πολιτικής, σ. 241-255