Αρχείο Αλεξ. Ρίζου Ραγκαβή (1880-1970)


 (κωδ. 2. 47 ΑΡ/Αλ3)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ

Α. ΕΓΓΡΑΦΑ

1. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

Φάκελος 1: αρ. 1-303 περιεχόμενο:

α. αλληλογραφία ιδιωτικής φύσης 1907-1967

β. διορισμοί-απολύσεις 1903-1952

γ. σύνταξη (Απέργης) 1925-1952

δ. μισθοί Βερολίνου - σύνταξη 1934-1947

2.ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΒΙΟΣ

Φάκελος 2: αρ. 304-422 - περιεχόμενο: αντίγραφα επίσημης αλληλογραφίας Υπάτης Αρμοστείας Κρήτης 1906-1907

Φάκελος 3: αρ. 423-516 - περιεχόμενο: αντίγραφα επίσημης αλληλογραφίας Υπάτης Αρμοστείας Κρήτης 1906-1907

Φάκελος 4: αρ. 517-696 - περιεχόμενο: αντίγραφα επίσημης αλληλογραφίας Υπάτης Αρμοστείας Κρήτης 1907-1908

Φάκελος 5: αρ. 697-856 - περιεχόμενο: αντίγραφα επίσημης αλληλογραφίας Υπάτης Αρμοστείας Κρήτης 1908

Φάκελος 6: αρ. 857-1078 - περιεχόμενο: αντίγραφα επίσημης αλληλογραφίας Υπάτης Αρμοστείας Κρήτης 1909

Φάκελος 7: αρ. 1079-1270 - περιεχόμενο: αντίγραφα επίσημης αλληλογραφίας Υπάτης Αρμοστείας Κρήτης 1909

Φάκελος 8: αρ. 1271-1482 - περιεχόμενο: αντίγραφα επίσημης αλληλογραφίας Υπάτης Αρμοστείας Κρήτης 1910

Φάκελος 9: αρ. 1483-1727 - περιεχόμενο: αντίγραφα επίσημης αλληλογραφίας Υπάτης Αρμοστείας Κρήτης 1910

Φάκελος 10: αρ. 1728-2003 - περιεχόμενο: αντίγραφα επίσημης αλληλογραφίας Υπάτης Αρμοστείας Κρήτης 1911

Φάκελος 11: αρ. 2004-2287 - περιεχομενο: αντίγραφα επίσημης αλληλογραφίας Υπάτης Αρμοστείας Κρήτης 1911

Φάκελος 12: αρ. 2288-2472 - περιεχόμενο: αντίγραφα επίσημης αλληλογραφίας Υπάτης Αρμοστείας Κρήτης 1912

Φάκελος 13: αρ. 2473-2636 - περιεχόμενο: α. αρχείο Αρμοστείας Κρήτης 1912
β. "Αποζημίωσις Ζαΐμη" 1909

Φάκελος 14: αρ. 2637-2715 - περιεχόμενο: α. αντίγραφα επισήμων εγγράφων περιόδου Κρήτης 1906-1907
β. ημερολογιακά σημειώματα 1906-1907

Φάκελος 15: αρ. 2716-2880 - περιεχόμενο: α. έγγραφα, επιστολές, σχέδια, έντυπα 1905-1908
β. αλληλογραφία δημοσίου ενδιαφέροντος

Φάκελος 16: αρ. 2881-2947 - περιεχόμενο: διακοινώσεις 1905-1911

Φάκελος 17: αρ. 2948-3033 - περιεχόμενο: Αλ. Ζαΐμης προς Ραγκαβή 1906-1912

Φάκελος 18: αρ. 3034-3159 - περιεχόμενο: επιστολές δημόσιου ενδιαφέροντος 1909-1910

Φάκελος 19: αρ. 3160-3258 - περιεχόμενο: αλληλογραφία δημοσίου ενδιαφέροντος 1910-1914

Φάκελος 20: αρ. 3259-3304 - περιεχόμενο: έγγραφα Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1915

Φάκελος 21: αρ. 3305-3461 - περιεχόμενο: έγγραφα Γλασκώβη, Ελβετία, Βουκουρέστι 1916

Φάκελος 22: αρ. 3462-3576 - περιεχόμενο: έγγραφα Χάγη 1916-1920

Φάκελος 23: αρ. 3577-3712 - περιεχόμενο: αλληλογραφία Χάγη 1917-1920

Φάκελος 24: αρ. 3713-3779 - περιεχόμενο: Γραφείο Τύπου - έγγραφα, αλληλογραφία, σημειώματα Χάγη 1917-1920

Φάκελος 25: αρ. 3780-3949 - περιεχόμενο: έγγραφα 1920-1922 διαπραγματεύσεις Γούναρη - Curzon για θέματα Μ. Ασίας

Φάκελος 26: αρ. 3950-4156 - περιεχόμενο: - έγγραφα 1921-1938
- εκτελέσεις 1922
- μισθώματα Λονδίνου 1922-1938

Φάκελος 27: αρ. 4157-4389 - περιεχόμενο: - έγγραφα 1930-1936
- γερμανικά όπλα στην Ελλάδα 1936-1937
- Κεντρική Υπέρ της Κύπρου Επιτροπή 1931-1932

Φάκελος 28: αρ. 4388-4614 - περιεχόμενο: - έγγραφα 1937-1940
- ρήξη Α. Ραγκαβή με Μεταξά

Φάκελος 29: αρ. 4315-4772 - περιεχόμενο: έγγραφα 1940-1941

Φάκελος 30: αρ. 4773-4987 - περιεχόμενο: έγγραφα 1942-1959

Φάκελος 31: αρ. 4988-5163 - περιεχόμενο: έγγραφα 1960-1970

Φάκελος 32: αρ. 5164-5237 - περιεχόμενο: τιμητικές διακρίσεις 1902-1937

Β. ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ

Φάκελος 33: περιεχόμενο: κατάλοιπα χειρόγραφα. Ημερολόγια 1908, 1909, 1910, 1912, 1916-1917, 1918, 1921, 1922

Φάκελος 34: αρ. 5387-5451 - περιεχόμενο: - κατάλοιπα χειρόγραφα
- λόγοι, προσφωνήσεις Βερολίνο 1933-1941
- διάφορα χειρόγραφα 1915-1937

Φάκελος 36: αρ. 5452-5512 - περιεχόμενο: - κατάλοιπα χειρόγραφα
- Κυπριακό 1954-1959

Φάκελος 37: αρ. 5513-5533 - περιεχόμενο: - κατάλοιπα χειρόγραφα
- σχόλια στο ημερολόγιο Μεταξά & Ciano
- F.O. German War Document

Γ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Φάκελος 38: αρ. 5534-5828 - περιεχόμενο: εφημερίδες - αποκόμματα εφημερίδων
- βιογραφικά
- 19ος αιώνας - ελληνική ιστορία
- 20ός αιώνας - ελληνική ιστοριία
- Κρήτη 1906-1912
- 1915-1930

Φάκελος 39: αρ. 5829-6031 - περιεχόμενο: εφημερίδες - αποκόμματα εφημερίδων
- Ελβετία 1916
- Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
- Κυπριακό 1949-1964
- άρθρα Εστίας
- Μουσείο Βουλής
- Α. Ρ. Ραγκαβής
- Διάφορα

Φάκελος 40: περιεχόμενο: αποκόμματα εφημερίδων - φωτογραφίες
- τετράδιο με κολλημένα αποκόμματα εφημερίδων και φωτογραφίες 1912-1921

Φάκελος 41: αρ. 6032-6097 - περιεχόμενο: φωτογραφίες 1898-1909 και 1913-1940

Φάκελος 42: Λεύκωμα φωτογραφιών

Φάκελος 43: - κασσέτες I, III, IV και απομαγνητοφωνημένο κείμενο

Φάκελος 44: - περιεχόμενο: ποικίλα αχρονολόγητα έγγραφα 1909-1912 και πιθανόν Γραφείο Τύπου 1917-1920