Αρχείο Έλλης Ραγκαβή (ΑΡ/Ελλ)


ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ
φάκελος 1: - Επιστολές προς Έλλη
- Αποκόμματα που αφορούν την Έλλη, κόρη του Κλ. Ραγκαβή 1886, 1892