Αρχείο Ραγκαβή / ποικίλα (ΑΡ/Ποικ)


Φάκελος 1: - κείμενο δωρεάς κτημάτων στη Βλαχία
- Αραβικό κείμενο
- Μικρός φάκελος με ένδειξη Ρίζος
- Επιστολή Γ. Μουσαίου (1900)
- Χειρόγραφο "Ιστορία της Κεφαλληνίας" υπό G. Loverdo
- Επιστολή Μ. Καρατζά

Φάκελος 2: Τουρκικά έγγραφα

Φάκελος 3: έγγραφα σε ανατολικές γλώσσες

Φάκελος 4: - αποκόμματα γερμανικών εφημερίδων και περιοδικών
- χαρτοφύλακας διαστάσεων 0,21*0,30 εκ.
- 7 χάρτινα εξώφυλλα με ένδειξη Portefeuille διαστάσεων 0,23*0,27 εκ.
- 3 χάρτινα εξώφυλλα
- sous main διαστάσεων 0,26*0,38 εκ.