2.963η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 11.00

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Αναγγελία της απόφασης περί προκηρύξεως μιας έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας με τίτλο «Ιστορία της Φιλοσοφίας»,  στην Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών.

 

Αθήνα  7 Φεβρουαρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ

 

 

 

 

 

Ημερομηνία: 
09/02/2017
Είδος Ανακοίνωσης: 
sessions